Umowa o zabezpieczeniu spo. między RP a Kanada
Umowa o zabezpieczeniu spo. między RP a Kanada
Dzis weszla w zycie Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą
Polską a Kanadą, podpisana w Warszawie w dniu 2 kwietnia 2008 r. (Dz.U. z 2009
r. nr 133, poz. 1095)

zus.pl/default.asp?p=4&id=2749
"Dotyczy ona świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych".

     

  WYDATKI BUDZETU NA FUNDUSZ KOSCIELNY
Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:
Par. 24. 1. Zakład sporządza, na podstawie deklaracji rozliczeniowych i
deklaracji rozliczeniowych korygujących, dokumentację zbiorczą kwot należnych
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za duchownych,
podlegających finansowaniu przez Fundusz Kościelny.
- 20 % pokrywa sam duchowny, - 80 % pokrywa Fundusz Kościelny lub - 100 %
pokrywaFundusz Kościelny w przypadku misjonarzy.
Administruje tym funduszem Wydział F-szu Kościelnego MSWiA obsadzony przez
funkcjonariuszy tego kościoła :-)).

  Zdrowie, ile kosztujesz
Ja również z jednym zastrzeżeniem. Przez 35 lat pracy płaciłem składki m.in. zdrowotne,chorobowe,wypadkowe.Tak się
złożyło, że praktycznie nie chorowałem. Uważam pieniądze, które wpłaciłem za swoje ( nawet obecnie zwraca się właścicielom
ich własność przedwojenną a nawet XIX-wieczną). W związku z tym proszę o podsumowanie wpłaconych przeze mnie
składek ich zwrot lub umożliwienie wykorzystania na moje i mojej rodziny leczenie.
Podobna sytuacja dotyczy moich składek emerytalno-rentowych. Dzięki reformom- mimo że wspólnie z żoną
przepracowaliśmy ponad 60 lat- grozi nam po prostu bieda (przwidywana redukcja w zakładach pracy-
likwidacja świadczeń).
Jeżeli bawimy się w kapitalizm z jego "świętą własnościa prywatną" to bądźmy konsekwentni.
Pan Hausner tak dbający o własny interes (wygrana sprawa sądowa o zmnieszenie wartości jego mieszkania
przez zabudowę pobliskiej działki) SLD-ek otaczający się tak lewicowymi doradczmi jak pani Bochniarz
jest bezwzględnym sk.... . spychającym coraz to nowe grupy społeczeństwa na margines.
M.

  Ubezpieczenie zdrowotne
www.e-prawnik.pl/ep.php3/bD1wbCZwPTM3OA==
W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opłaca się 4 rodzaje składek na
ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz
składkę zdrowotną, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
W przypadku pracowników, których stosunki pracy wynikają z umów o pracę
sytuacja jest jasna. Natomiast w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i osób
wykonujących dzieło zachodzą spore róznice.

Osoba wykonująca dzieło

W przypadku, gdy umowa taka ma charakter samoistny, nie jest ona podstawą do
jakichkolwiek ubezpieczeń, bez względu na to, czy rozpatrujemy ubezpieczenia
obowiązkowe, czy dobrowolne.
Sytuacja kształtuje się inaczej, gdy umowę o dzieło zawiera pracodawca z
własnym pracownikiem.

     

  Czy ktos cos wie o "Gorylu"?
dreaded88 napisał:

> Spokojnie, mocy odwracania biegu historii jeszcze nie posiadam, dziś
koncepcjom
O reanimacji pisałem ogólnie. Taka Loara, myślałem że już koniec a tu nagle z
bocznej furtki ponowie wkracza na scenę. Sam to doskonale widzisz. Opracowanie
nowego typu uzbrojenia to długi program badawczo rozwojowy, sięgający czasami
do 15 lat, wydatki rozpisane na te lata (tutaj ich poziom jest tabu) i cały
harmonogram prac i przede wszystkim kontrola i zarzadzanie takim programem oraz
odbiorca który wie czego chce. Jak nie to potem kończy się to zamówieniem z
wolnej ręki i kupowaniem pod koniec roku bo jest kasa. W Polsce co kilka lat
zmieniają się priorytety, poszczególne programy dostaja kasę albo kapie się
pieniędzmi jak kroplówką. Efekty bardzo mizerne. Co nowa ekipa rządząca to inne
programy strategiczne (nie wiem juz co to znaczy, bo ich końca nie widać).
Wojsko, które doskonale potrafi walczyć o przywileje emerytalno-rentowe ale
pozatym ich determinacja się kończy. Siła lobbies poszczególnych zakładów
gigantyczna. Żal marnować te skromne środki które są i je rozpraszać.
>
> budowy czołgu III generacji jestem zdecydowanie przeciwny.
> A klienci ? Może np. Indie ?
zależy od ceny, gdyby to był czołg II generacji pełną gebą to chyba poza ich
mozliwościami finansowymi.

  Renta socjalna a wiek??co dalej po 25 roku zycia?
Wedle ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie
postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń:
§ 32. W postępowaniu o świadczenia uzależnione od inwalidztwa osobę
zaiteresowaną kieruje się na badanie przez komisję lekarską do spraw
inwalidztwa i zatrudnienia po udowodnieniu przez tę osobę wszystkich innych
okoliczności niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń oraz po przedstawieniu
zaświadczenia o stanie zdrowia, wystawionego przez zakład społeczny służby
zdrowia, a odnośnie do osób pozostających w zatrudnieniu - po przedstawieniu
również dokumentacji dotyczącej charakteru i rodzaju zatrudnienia.

Zatem ZUS ma prawo wezwać osobę niepełnosprawną na komisję. Niestety na chwilę
obecną, jedyną metodą obrony przez krzywdzącymi decyzjami ZUS jest zaskarżanie
ich w sądzie pracy. Niestety sprawy w sądzie pracy trwają relatywnie długo, co
odbija się na osobach niepełnosprawnych.

Na chwilę obecną na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca w ZUS-ie
dodatkowy organ odwoławczy od decyzji ZUS.

  RTV
Proponuje wystąpić na piśmie bądź poprosić dyrekcję poczty o podanie podstawy
prawnej.
(sądzę, że komuś się coś pomyliło i chciał dokonać rejestracji książeczki na
Pani dziecko a tego nie można zrobić przez 13 rokiem życia – natomiast w
ustawie jasno napisano że zwolnienie przysługiwało by osobie która otrzymuje
świadczenie pielęgnacyjne czyli opiekun)

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych1)

Art. 4. 1. Zwalnia się od opłat abonamentowych:

3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego
organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

2. Zwolnienia określone w ust. 1 nie przysługują osobom, które pozostają we
wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły
26. rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.

Osoby którym poczta odmówiła udzielenia zniżki powinny wystąpić na piśmie do
departamentu ekonomicznego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, (podając opis
sytuacji, ksero orzeczenia/innych dokumentów, prośbę o decyzje i ewentualnie
umorzenie powstałych zaległości)

departament ekonomiczny
skwer Kardynała Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

  ZUS- URLOP WYCHOWAWCZY!!!!1
Tak.
Od 1 maja nawet zakład który zatrudnia 1 pracownika i ten pracownik jest na
wychowawczym - ma obowiązek naliczać składki (rentowe, emerytalne, zdrowotne)
od tego pracownika.
Taką osobę umieszcze sie podwójnie:
- na formularzu RCA z kodem 12 11 (chyba taki... sprawdź w kodach.... osoba na
urlopie wychowawczym) i kwotą 420 zł
- na formularzu RSC z przerwą w opłacaniu składek
Ja też o tym nie wiedziałam. Przeczytałam w gazecie. Potem zadzwoniłam do ZUS-u
się upewnić i złożyłam korektę.
Powodzenia

  wynagrodzenie brutto - ile netto?
Najprościej - pomnóż sobie brutto przez ok. 68%-70%. Różnice wynikają
prawdopodobnie z przyjęcia różnych kosztów uzyskania dla osób dojeżdżających do
pracy, pracujących w kilku zakładach itd., ale tym nie należy się jakoś
przesadnie przejmować.
np. 1000 zł brutto - skł.emerytalna (9,76%) - skł. rentowa (6,50%) - skł.
chorobowa (2,45%) - koszty uzyskania przychodu (np. 102,25zł) = podstawa
opodatkowania. Po opodatkowaniu i odjęciu skł. zdrowotnej do "rączki"
dostaniesz ok. 716 zł (+- kilka lub kilkanaście zł różnicy w zależności od
kosztów uzyskania przychodu). W przypdaku 2500 zł brutto - ok. 1695 zł netto.
Życzę wysokich zarobków.

  składki na wychowawczym...
o rany, każdy pisze co innego i to jeszcze niezgodne z prawdą

na macierzyńskim składki są od podstawy w wysokości zasiłku
na wychowawczym składki są od podstawy w wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
(aktualnie 420)
w obydwu przypadkach pracodawca nic nie płaci ani sobie nie potrąca tylko
wykazuje w comiesięcznych raportach imiennych przekazywanych do zus wysokość
tych składek żeby finansujący je budżet państwa przekazał odpowiednią kwotę

USTAWA z dnia 13 października 1998 r.o systemie ubezpieczeń społecznych
Art. 16.8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na
urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński finansuje w
całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu.
Art. 18.5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych oraz osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota
świadczenia pielęgnacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 9.
Art. 18.6. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób
pobierających zasiłek macierzyński stanowi kwota tego zasiłku.

  urlop wychowawczy a podjęcie pracy zarobkowej
nie napisałam, że jest taki obowiązek, tylko, że powinna. W praktyce wygląda to
tak:
jej zakład pracy wykazuje ją w deklaracjach zus jako osobę na urlopie
wychowawczym co oznacza, że budżet państwa płaci za nią składki emerytalne,
rentowe i zdrowotną. W momencie, w którym podpisuje umowę o pracę lub zlecenie -
budżet państwa powinien przestać na nią płacić składki i dlatego powinna
poinformować swój zakład (a oni zus). Przyjmujemy twoją wersję, że nie zgłasza
podjęcia pracy, tylko, że któregoś dnia zapuka do niej komornik i poprosi o
zwrot nadpłaconych składek przez budżet, a zapewniam cię, że ten system już
działa. Wystarczy, że firma z którą podpisze umowę zgłosi ją do zus.

  Jak jest z ZUSEM na urlopie wychowawczym?
USTAWA
z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych
8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na
urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w
wysokości zasiłku macierzyńskiego finansuje w całości budżet państwa za
pośrednictwem Zakładu. (ZUS)

Urlop wychowawczy lub zasilek macierzyñski jest tytulem do ubezpieczenia
emerytalnego i rentowego, jesli osoby z nich korzystajace nie maja ustalonego
prawa do emerytury lub renty ani innych tytulów rodzacych obowiazek
ubezpieczenia. Osoby przebywajace na urlopie wychowawczym sa równiez objete
ubezpieczeniem zdrowotnym, jesli nie podlegaja temu obowiazkowi z innego tytulu.
(Np. jako czlonek rodziny)
Skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne
osób na urlopach wychowawczych finansuje w calosci budzet pañstwa. Pracodawca,
który wyplaca zasilek macierzyñski lub udzielil urlopu wychowawczego, sporzadza
jedynie dokumenty ubezpieczeniowe, w których wykazuje nalezne skladki - nie
dokonuje natomiast wplat skladek do ZUS.

Wysokosc skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza siê od: kwoty
zasilku macierzyñskiego (brutto) dla osób na zasilkach macierzyñskich oraz
kwoty swiadczenia pielêgnacyjnego (420 zl) dla osób na urlopach wychowawczych
(wskazana podstawa obowiazuje od 1 maja ).

Pzdr

  umowa zlecenie rachunek wyliczenie
Myli Pani pojęcia, koszty przychodu to Urząd Skarbowy, a składki emrytalne,
rentowe i wypadkowe to Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składki na Ubezpieczenie są odliczane z wynagrodzenia pracownika.Pracownik
finansuje połowę składki na ubezpieczenie emerytalne (9,76%) i rentowe (6,5%)
oraz w całości składkę na ubezpieczenie chorobowe ( 2,45%, w przypadku umowy
cywilnoprawnej dobrowolne).Pracodawca finansuje połowę składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz w całości składkę na ubezpieczenie wypadkowe (0,97-
3,86%}.

  Umowa zlecenie a składki
Umowa zlecenie a składki
Jestem zatrudniony na umowę zlecenie w zakładzie produkcyjnym ktory jest
spółką jawną. Moje pytanie dotyczy składek odciąganych przy rozliczeniu
ponieważ na wykazie jakim otrzymałem zauwazyłem że odciągane mi są od pensji
wszystkie składki ZUS, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, składka
zdrowotna, składka zdrowotna od netto no i zaliczka podatku do urzędu
skarbowego. To jest moja pierwsza praca ale jak rozmawiałem z innymi to na
umowie zleceniu pewne rzeczy z wyzej wymienionych chyba nie powinny byc
odciągane. Czy przysługuje mi jakaś ulga w zwiazku z tym że uczę sie na
studium informatycznym w szkole o uprawnieniach szkoły publicznej?
Pozdrawiam.

  składki do zus? a może luka prawna?
składki do zus? a może luka prawna?
Pracowałam jako pielęgniarka,a od 2002rjestem na emeryturze.Emerytura
wyliczona na podstawie lat 1987-96.W 2004roku już jako emerytka uzyskałam
poprzez komornika zaległe wynagrodzenie(tzw "trzynasta pensja")za lata
2000,2001.Były zakład pracy upomina się o wpłacenie składek na ubezpieczenie
społeczne(emerytalne,rentowe,chorobowe) i zdrowotne.Wydaje mi się, że składki
zdrowotne tak, ale mam wątpliwości co do składek których celem
jest "pracowanie" na kapitał zwiazany z emeryturą.W moim przypadku są one dla
mnie niepotrzebne i nie były uwzględniane przy naliczaniu emerytury.
W "Rzeczpospolita" z 14.02.04 dodatek "prawo co dnia" był artykuł,że jest
luka w prawie, gdy wynagrodzenie wypłaca komornik, że nie ma norm prawnych,
kto,co i jak a także odpowiedzialności za nie zapłacenie (artykuł dotyczy
sytuacji aktualnego pracownika, któremu zaplacenie do zus może byc przydatne
bo składki "pracują" na kapitał emerytalny).Można założyc też taką hipotezę,
że jak wpłacę do zakładu, to ten nie wpłaci do zus.Zus nie wie nic o tym co
wypłacił komornik.Komornik powiadomił tylko zakład pracy i urzad skarbowy z
którym mam się rozliczyć z podatku.

  Co to za zaświadczenie?kto je wydaje?
Co to za zaświadczenie?kto je wydaje?
Staram się o swiadczenia rodzinne na dziecko,obecnie przebywam na 3letnim
urlopie wychowawczym...otrzymałam pismo w sprawie dostarczenia kilku
zaświadczeń w tym jedno,które nie wiem kto ma mi wydać...punkt brzmi
nastepująco,cytat z listu:"zaświadczenie organu emerytalno-rentowego
stwierdzające,że osoba ubiegajca się o swiadczenia rodzinne była zgłoszona do
ubezpieczeń społecznych"...wystosowałam pismo do ZUS w tej sprawie,ale nikt
mi nie odpowiedział...a może to zakład pracy powinien wystawić raporty ZUS
RUMUA...?podpowiecie mi cos na ten temat?

  Babcie uratują nasz system emerytalny
System nie runie z prostego powodu - w takim przypadku ot, wydłuży się wiek
emerytalny o 5 czy 10 lat, podniesie nieco składkę czy podatki.. Choć to czarny
scenariusz.

Reforma emerytalna zakładała przeznaczanie rosnących kwot na Fundusz Rezerwy
Demograficznej, ale zawsze były "ważniejsze" potrzeby.. Stopniowa miała być
zmieniana proporcja składek między ZUS i OFE (a w idealnej sytuacji zmniejszanie
tych składek), część rentowa ZUS miała być również zreformowana (13 % składka
rentowa to dziwactwo w skali Europy), ograniczone emerytury wcześniejsze - do
faktycznie tych grup, które ich potrzebują (i powiązane np. z subsydiami z
zakłądów pracy, a nie skonstruowane na starych zasadach - rok pracy to rok
pracy, nowy system miał opierać się tylko i wyłącznie na składkach w tym
zakresie). I wszystkie te zmiany stoją..

Całe szczeście, że coraz więcej osób indywidualnie oszczędza na emeryturę -
wobec słabych zachęt ze strony państwa (PPE, IKE, szkodliwa forma podatku Belki)
troszkę to ratuje sytuację.

  pytanie o wychowawczy
Na 14 dni przed koncem wychowawczego powinnas złożyć podanie do pracodawcy z
prosbą o urlop wychowawczy (z podaniem okresu na jaki chcesz wziąć). Pracodawca
nie może odmówić urlopu wychowawczego. W przypadku umowy na czas określony
wychowawczy udzielany jest tylko do końca umowy o pracę. Urlop wychowaczy można
brać w 4 kawałkach łącznie 3 lata i można wybrać aż do skończenia przez dziecko
4 roku życia.
Podczas urlopu wychowaczego masz ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe
płacone z budżetu państwa (od najnizszej kwoty wynagrodzenia ale zawsze coś).
Okres urlopu wlicza się do stażu pracy.
Urlop jest bezpłatny, ale można starać sie o zasiłek wychowawczy. Jest to
dodatek do zasiłku rodzinnego, udzielany jest osobom spełniającym kryterium
dochodowe - dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 504zł netto.
Na wychowaczym obejmuje Cię ochrona przed zwolnieniem z pracy - możliwe jest
ono tylko w przypadku likwidacji zakładu pracy ,zwolnień grupowych lub
likwidacji stanowiska.

pozdr

  Polacy lubią być na emeryturze
Wracaj do szkoły i się doucz.
Mundurowi nie płacą składek na ZUS ale i też z niego nie korzystają.
Świadczenia finansują bezpośrednio z własnego budżetu resorty właściwe dla ostatniego miejsca służby.
Podpowiem. Są to Zakłady Emerytalno Rentowe.

Jak juz powiedziałem. Nikomu za nic nie muszę dziękowć.
Aaaaaaa. I jeszcze jedno. Caps Lock Ci się zacina.

  Polacy lubią być na emeryturze
[quote]Gość portalu: Emeryt mundurowy napisał(a):

> Mundurowi nie płacą składek na ZUS ale i też z niego nie korzystają.
> Świadczenia finansują bezpośrednio z własnego budżetu resorty właściwe dla
ostatniego miejsca służby.
> Podpowiem. Są to Zakłady Emerytalno Rentowe.[/quote]

Durniu skończony, a skąd się biorą własne budżety tych resortów? Bezpośrednio z
dotacji budżetu państwa, jak byś nie wiedział.

  Jak to jest?
To prawda. Każdy stosunek pracy ( czyli umowa o pracę) rodzi obowiązek
oskładkowania. Dopiero, gdy Twój dochód przekroczy w danym roku magiczną kwotę
66tyś z przechodem ( nie pamiętam jaki jest ogranicznik w tym roku) przestajesz
płacić składki emerytalne i rentowe.
Jedynym rozwiązaniem jest rezygnacja w jednym zakładzie pracy z umowy o pracę
na rzecz umowy zlecenia. W takim przypadku podatek będzie rozbijany na należną
zaliczkę do US i zdrowotne. Pozostałych składek ZUS w Twoim przypadku nie
płaciłoby się. Oczywiście jest to możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, gdy
wykonywaną przez Ciebie pracę można zlecić. Pozdrawiam.

  l-4 na wizytę u lekarza
Niech za motto do wznowionej wreszcie dyskusji, posluzy mi slawna
wypowiedz prezydenta Reagana:
"Panstwo nie rozwiaze naszych problemow. To panstwo jest problemem."

Mysle, ze to powyzsze zdanie ujmuje najkrocej i najlogiczniej istote
tego, o czym dyskutujemy.

Chodzi o to, ze:
albo ludzie sa wolni i odpowiedzialni,
albo nie sa takimi - wiec sa niewolnikami.
Skoro w demokracji uznajemy ludzka wolnosc - musi byc takze i
odpowiedzialnosc!!!

Zgadzam sie, ze nie wszyscy dorastaja do doroslosci - ale trudno!
Skoro wszyscy dorosli przy zdrowych zmyslach maja prawo wyborcze,
wszyscy tez powinni ponosic pelna odpowiedzialnosc.
"Wolnosc i odpowiedzailnosc to naczynia polaczone." (J.P.Satre)

Nie widze powodu do "upupiania" kogokolwiek przez rzekomo madrzejsze
od ludzi panstwo np. obowiazkiem zapinania pasow, albo obowiazkiem
ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego - w dodatku w
panstowowym, monopolistycznym zakladzie ubezpieczeniowym!

p.s. Przepraszam za przerwe w dyskusji, ale przenioslem sie
w Niemczech na inne miejsce, bylem zajety.
Pozdrawiam noworocznie!

  Rozpoczecie nowej pracy w ciazy
krytykantka1 napisała:
> cztery poprzednie urodzily dzieci,są na urlopach wychowawczych-przez 3 lata
> muszę placić za nie zus

Wszelkie zasady związane z tym tematem reguluje ustawa z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 16 ust. 8 tej ustawy składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek
macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego finansowane są w
całości przez budżet państwa.

Finansowanie odbywa się za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracodawca dokonuje wyliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne
oraz wykazuje je w odpowiednich dokumentach rozliczeniowych. Natomiast nie
dokonuje ich wpłaty do organu rentowego.

> dlatego tak mnie to wkurza
Mnie tez gdy ktos plecie bzdury.

  MROZY MINĄ - POCIAN PRZYLECI Z DZIECINĄ
Erguś
Zapytałam taty i on zadzwonił w Twojej sprawie do swojej
firmy i długo gadał z jakąś babką od płac!

Z tego co zrozumiałam, jeśli jesteś zatrudniona na umowę
zlecenie to wszystko zależy od tego jakie składki płacisz
ZUSowi, są 4: emerytalna, rentowa, wypadkowa i chorobowa;
3 pierwsze są obowiązkowe i na pewno je opłacasz, ale ta
chorobowa nie! I to czy należy Ci się wypłata czy nie
zależy właśnie od tego czy opłacasz sobie tą czwartą,
nieobowiązkową składkę chorobową! Jeśli tak wówczas ZUS
zapłaci Ci za L-4, jeśli nie, nie należy Ci się wypłata
za okres zwolnienia!
Zakład pracy nie ma na to wpływu!
Tak to zrozumiałam, ale nie jestem pewna, sorki, jeśli coś
zknociłam!

  Wychowawczy a założenie własnej firmy
Jestem właśnie w takiej sytuacji. Prowadzę działalność gospodarczą
będąc jednocześnie na wychowawczym w swoim zakładzie pracy,
większość czasu pracuję w domu lub wieczorami. Jest to jak
najbardziej zgodne z prawem, jednak obowiązek ubezpieczenia
przechodzi na ciebie - płacisz składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
rentowe, emerytalne (razem nawet do 800 złotych, chociaż otwierając
działalność teraz przez pierwsze lata płacisz składki preferencyjne,
ok 200-300 zł)

  Od 1.01.2010 świad. pielęg. bez względu na dochód
kasiaforenc napisała:

> Szkoda tylko, że niepomyśleli o osobach,które musiały przejśc na
> urlop wychowawczy bezpłatny.

Będąc na wychowawczym jesteś zatrudniona, odprowadzane są za Ciebie składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty 1317 PLN. Do tego w zależności od
zakładu pracy możesz wziąć pożyczkę mieszkaniową, wypłacane jest świadczenie
urlopowe, bony i zapomogę z funduszu socjalnego. No okres urlopu wychowawczego
liczy się do emerytury jako lata nieskładkowe. I najważniejsze, jeżeli stan
dziecka pozwala można wrócić do pracy.
Ja byłam na urlopie wychowawczym-bezpłatnym na niepełnosprawne dziecko i
wolałabym na nim zostać i wrócić do pracy. Ale moje dzieci nigdy nie
wyzdrowieją, z ciężkim sercem zwolniłam się z pracy i złożyłam wniosek na
świadczenie pielęgnacyjne. Okres wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego jest
liczony jako lata pracy składkowe, z tym, że składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe liczone są od kwoty 520 PLN i tylko do 20 lat pracy.
Wypłacanie świadczenia bez względu na dochód to wielki krok na przód, ale wiele
wody upłynie zanim zasiłki na niepełnosprawne dzieci będą wypłacane wszystkim
rodzicom niezależnie od zatrudnienia.

  Przywileje emerytalne
> kochanie, MON wysyla skladki do ZUSU, jakbys nie wiedziala
> wiec ZUS wyplaca emerytury

"Istnieje możliwość zrezygnowania ze zgłoszenia wniosku o
przyznanie emerytury ˝mundurowej˝ w celu nabycia prawa do emerytury
na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku za
okres służby pełnionej przez tę osobę po 1998 r. właściwe organy
przekazują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzowane składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wymierzone od uposażenia
przysługującego tej osobie w czasie służby. Składki te są w
całości finansowane przez budżet państwa."

  Składka emerytalna w PIT-11 pracownika niepełnospr
Składka emerytalna w PIT-11 pracownika niepełnospr
Czy w PIT-11 w pozycji 75 "Składki na ubezpieczenie społeczne" pracownika
niepełnosprawnego o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności należy wpisać,
oprócz rentowej i chorobowej, składkę emerytalną, jeśli składka ta była
płacona (dofinansowana) przez PFRON i budżet Państwa?

Czy może wpisać tylko składkę rentową i chorobową ale bez emerytalnej, która
przecież nie została wpłacona do ZUS? Dodam, że pracodawcą nie jest zakład
pracy chronionej, a składka emerytalna została potrącona z wynagrodzenia
pracownika lecz nie wypłacona mu.

  Madoff i daleko do dna
Przyczyną kryzysu są Stany Zjednoczone. Rozbestwienie amer. lobby
bankowo-finansowego po upadku ZSRR. Brak właściwych regulacji, liberalizacji
obecnych, coraz większa kreatywna księgowość. To jak z Bismarckiem i obawą przed
ruchami socjalistycznimi i komunistycznymi - stworzył pierwszy, nowoczesny,
system emerytalno-rentowy. Bez zagrożenia rewolucją, Rzesza nie zajęła by się tą
problematyką. Przycinek chyba tu kiedyś o tym pisał, o pewnej ustawie,
zakazującej łączenie funkcji banków detalicznych i inwestycyjnych. Pod naciskiem
pazernego lobby zniesiono ją czy znacznie zliberalizowano. Do tego globalizacja.
Póki Amerykanie rozgrywali ją na swoich zasadach, wygrywali, lecz kiedy inne
państwa, a zwłaszcza Chiny, nauczyły się tej gry, i zaczęły wygrywać, Stany mają
kłopoty. Do tego pytanie, jak długo gosp. mocarstwa może się opierać na - w
gruncie rzeczy - generacji kolejnych instrumentów finansowych oraz druku waluty
narzuconej całemu globu(sprawa dollara i tzw. inflacyjnego podatku
imperialnego)? Świat, a w tym również Polska, odczuje prawdziwy kryzys, kiedy
tąpnie dollar. Kwestia administracji Obamy, jej skuteczności. Czy kryzys da się
"zasypać, zatopić" wręcz bilionami pustych, drukowanych dollarów? Tego do końca
nie wiemy... Narazie jesteśmy bombardowani przez propagandę oraz manipulacje
medialne. Obejrzyj filmik o zakładzie Schiffa. Stronniczość tej dziennikarki aż
bije z ekranu. W Polsce jest podobnie. Pół roku ściemniania medialnego oraz
podpierania się wirtualnym budżetem.

  ubezpieczenie rodzinne a macierzyński
> Czy w związku z tym, że nie mam
> etatu nie mam też żadnego dofinansowania ze strony ZUSu?

jakie "dofinansowanie" masz na myśli?

ZUS to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, można się tam (a najczęściej niestety trzeba) ubezpieczyć na wypadek różnych okoliczności, np opłacać składkę chorobową (razem z emerytalna i rentową) i w razie choroby lub macierzyństwa otrzymywać zasiłek z tytułu niemożności wykonywania w tym czasie pracy

  urlop wychowawczy
urlop wychowawczy
Dostałam dzisiaj pismo z pracy informujące mnie, że jeśli nie mam innego tytułu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego mam wypełnić załączone formularze i odesłać, a zakład pracy zacznie opłacać mi skłądki emerytalną, rentowa i zdrowotną. Do tej pory mój zakład pracy jeszcze sie na mnie nie wypiął, dostałam tak jak inni pracownicy bony na święta i płacą mi abonament w niepulbicznej przychodni. Więc się zastanawiam, czy bedą kombinowac i mnie zwolnią, bo generuje koszty, czy będą te składki opłacać. Może któraś z Was się orientuje w jakiej sytuacji zakład pracy ma prawo wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony osobie przebywającej na urlopie wychowawczym ?

  Jak jest z wynagrodzeniem w ciąży - szok
pierwsze: "zmiana relacji cenowych" ktorej tutaj "sprytnie"
aczkolwiek bez sensu dokonalas niestety zaburza wyliczenia, bo
proporcjonalnosc nie ma tutaj nic do rzeczy.

drugie: podstawa wys. zasilku to srednie wynagrodzenie w ciagu ost.
12 miesiecy (lub mniej jesli pracujesz tam krocej), a nie
podstawowe wynagrodzenie z ostatniego miesiaca czy dwoch.

trzecie: do zasilku nie sa brane pod uwage premie uznaniowe

czwarte: wys. zasilku zalezy od ilosci dni w miesiacu (w lutym jest
przerabane)

piate: duze znaczenie przy porownaniach ma wys. kumulatywna
zarobkow, aczkolwiek Ciebie to raczej nie dotyczy, bo nie zarabiasz
chyba tyle, zeby zaprzestac placenia skladek emerytalno-rentowych w
srodku roku kalendarzowego.

szoste: na "utrzymaniu" zusu jestes juz od 34 dnia zwolnienia, a
nie od 183. Od 183 dnia jestes na zasilku rehabilitacyjnym, a to
zupelnie inna bajka. To, ze od 34 do 182 dnia zasilek wyplaca
zaklad pracy nie oznacza, ze on za to placi. On tylko rozlicza sie
z zusem.

siodme: zmienione 2000 to chyba tylko podstawa, a 1900 to netto
razem z premia i dodatkiem... sprawdz kwote brutto razem z premia i
dodatkiem i dopiero to porownuj.

jesli chcesz dostac jakas konkretna odpowiedz musisz podac dane
rzeczywiste razem z okresleniem miesiecy, w ktorych to mialo
miejsce i dotychczasowymi zarobkami w danym roku kalendarzowym. Jak
widzisz za duzo tutaj zmiennych zeby ci jakos sensownie i
konrektnie odpowiedziec.

Zawsze tez mozesz sie odwolac od decyzji o wysokosci przyznanego
zasilku rehabilitacyjnego (czyli tego od 183 dnia).

  Fikcyjne kolejki w szpitalach
Składka zdrowotna nie jest żadną częścią składki na ZUS.

Składka na ubezpieczenia społeczne obejmuje składkę na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe, chorobowe i wypadkowe. Stąd się m.in. biorą przychody ZUS (Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych - społecznych a nie zdrowotnych)

Ze składką zdrowotną jest inna bajka. ZUS ją jedynie zbiera i w całości
przekazuje do NFZ. Ani poziom pobieranych składek zdrowotnych nie ma żadnego
wpływu na kondycję finansową ZUS, ani niedobory w ZUS-owskiej kasie nie wpływają
na przepływy do NFZ.

A skoro już o KRUS mowa - ubezpieczonych jest ok. 1.600 tys. osób, a nie "parę
milionów". Poczytaj w necie, a potem pisz ;-)

Jeśli natomiast o pasożytów i fundowanie chodzi - uwierz, nie ma dla rolników
żadnej różnicy czy płacisz nieco wyższą składkę zdrowotną, czy więcej za
żywność. Ani Ty nic nikomu nie fundujesz, ani oni Tobie.

Pozdrawiam.

  Emerytury mundurowe o 10 lat później
Emerytury mundurowe o 10 lat później
no to znależli rozwiązanie nie będzie 35 letnich emerytów, bo nikt nie wstąpi do Policji przed ukończeniem 30 lat, a propo's kłamstwa o 35 letnich emerytach wystarczy wejść na stronę zakładu emerytalno-rentowego mswia i przejrzeć sobie statystyki z danymi od 1945, wszystko pięknie tam jest wyłuszczone,

  Wicepremier Schetyna do ministra Klicha: Tnij p...
Schetyna musi odejść!
Pprzeciętny funkcjonariusz Policji odchodząc na emeryturę ma 47 lat
i 9 miesięcy!
Średnia policyjnej wysługi emerytalnej daleko przekracza 15 lat i
wynosi 28 lat i 9 miesięcy!
(dane z ze stron Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA -
www.zer.mswia.gov.pl/)
Schetyna to zakłamany polityk działający na szkodę państwa polskiego
i na szkodę bezpieczeństwa obywateli tego kraju!

Panu wiceministrowi polecam obejrzenie filmu "Psy" i wyciągnięcie
odpowiednich wniosków. Otóż nie ma nic gorszego, gdy doświadczony
policjant z takich lub innych przyczyn (np. zakładane zmiany systemu
emerytalnego) przejdzie na drugą stronę. Taki ktoś dla grup
przestępczych jest bezcenny. Jak to mówi stare przysłowie "żeby
pokonać wroga musisz go najpierw dobrze poznać".

  Dość Napieralskiego i Olejniczaka?
dzielanski napisał:

> Odrzucając veto, SLD wreszcie zachowało się jak partia lewicowa z
> prawdziwego zdarzenia: zadbało o LUDZI PRACY.
> Dosć okradania ludzi pracy przez młodocianych emerytów i innych
> cwaniaków!

Dlaczego? Przecież konsekwentnie poparli ustawę, połtora roku temu
oporacowaną przez PiS:
„Gazeta Prawna
Pomostówki, albo koniec ze wcześniejszymi emeryturami
Czerwiec 11th, 2007
Wicepremier Przemysław Gosiewski wyklucza wydłużenie o kolejny rok
prawa do wcześniejszych emerytur pisze “Gazeta Prawna”.
Gosiewski zapewnił w wywiadzie dla “Gazety Prawnej”, że rząd nie
ulegnie presji związków zawodowych, aby na emerytury pomostowe
przechodziły osoby urodzone po 1968 roku. Przestrzega, że jeśli w
tym roku Sejm nie uchawali ustawy o emeryturach pomostowych,
zatrudnieni w szkodliwych warunkach będą pracować do osiągnięcia
wieku emerytalnego.
Wicepermier na łamach “Gazety Prawnej” zadeklarował też, że składka
rentowa obniży się w tym roku, ale jej redukcja od nowego roku jest
niepewna, bo więcej pieniędzy będzie przeznaczone na politykę
rodzinną. “Gazeta Prawna” pisze również, że powstanie publiczny
zakład wypłacający emerytury z OFE.
Pełen wywiad z wicepremierem Gosiewskim w dzisiejszej “Gazecie
Prawnej”.

  PO: Jaruzelski, Kiszczak i esbecy bez wysokich ...
PO: Jaruzelski, Kiszczak i esbecy bez wysokich ..
zamiast podniecać się tymi rzekomo wysokimi emeryturami pobieranymi
przez esbeków proponuję zapoznać się z zestawieniem Zakładu
emerytalno-rentowego MSW i A
www.zer.mswia.gov.pl/stat/staty11.pdf
Podpowiem, że w tym zestawieniu ujęci oprócz esbeków także
milicjanci, policjanci, straż pożarna, słuzba więzienna, wywiad,
funkcjonariusze UOP i ABW. Proponuję też zwrócić uwagę na wysokość
świadczeń przyznanych w roku 2005 i 2006 czyli za panowania
miłościwego PIS-u.
I to tyle w temacie niebotycznie wysokich emerytur esbeków.

  Ekonomiści: Polacy rezygnują z dzieci z powodu ...
Ekonomiści: Polacy rezygnują z dzieci z powodu ..
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się pochłanianiem i konsumpcją kapitału,
który zarabiający obywatel gromadzi w ciagu całego zycia. W krajach
cywilizowanych kapitał ten podlega dziedziczeniu, a u nas podlega bez tytułu
prawnego przepadkowi na rzecz ZUS czyli Skarbu Państwa. jak więc społeczeństwo
ma się bogacić, skoro nie ma mozliwośvci przy tak duzych ubezpieczeniach
możliwości akumulacji kapitału? Obciążenia podatkowe u nas nie są najwyższe i
generalnie meszczą się gdzieś w środku stawek podatkowych, liczac wszystkie
podatki w skali globalnej. Natomiast niewspółmiernie wysokie sa obciążenia z
ubezpieczeń społecznych. Nie dość, że sięgające niemal połowy wypracowanego
dochodu, to jeszcze nie sa inwestowane, nie podlegają dziedziczeniu (pomimo
indywidualnych kont emerytalnych). No i co najistotniejsze - sa
niekonstytucyjne. W żadnym bowiem miejscu Konstytucja nie nakłada na obywatela
obowiązku objęcia i podlegania ubbezpieczeniom społecznym.
Dlatego jedyna reformą, która szybko polepszy majątność społeczeństwa jest
natychmiastowa likwidacja ZUS i wprowadzenie wyłącznie dobrowolnego
ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na zdrowych, konkurencyjnych zasadach
przy jednoczesnym przejęciu zobowiązań Skarbu Państwa dla dotychczasowych
emerytów i rencistów.

  Wytłumaczcie jak debilowi
Zdanie „Do limitu pomocy należy doliczyć 100% kwoty odpowiadającej składce należnej od pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe oraz składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.” Dotyczy pracodawców prowadzących Zakład Pracy Chronionej.

Pracodawca ma prawo wybrać jeden lub z korzystać z obu wariantów dofinansowania.

Składki ZUS są co miesiąc pomniejszane o dofinansowanie a dofinansowanie do wynagrodzenia przesyłane jest na koto pracodawcy co dwa miesiące.

  Niedosłuch-orzeczenie
irenia
a pobierasz moze rente inwalidzka-socjalna:

Do przejazdów ze zniżką 48% (po zaokrągleniu do pełnych piątek
groszy) środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
uprawnieni są:

emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia na podstawie imiennej
legitymacji emeryta-rencisty potwierdzającej status emeryta-
rencisty, lub w przypadku jej braku na podstawie aktualnego odcinka
emerytury lub renty, bądź wyciągu bankowego potwierdzającego
pobieranie emerytury lub renty, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, organy emerytalno-rentowe Ministerstwa Obrony
Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Centralnego Zarządu Zakładów Karnych lub Polskich Kolei Państwowych,
wraz z dokumentem tożsamości.

www.ztm.waw.pl/taryfa-ulgi.php

  milion emerytow !!!
Zwiazek Ubeckich Socjalistow
Powyższy kalkulator ma za zadanie uzmysłowić jak wielkim bandytą
jest instytucja zwana Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pracuje się
zarobkowo 40 lat za 2000 zł brutto. Przy obecnych zasadach
rozliczania wynagrodzenia do obliczeń bierzemy tylko 12.22%
wynagrodzenia, które ZUS 'lokuje' na swoim koncie. Nie uwzlgędniamy
składki rentowej, zdrowotnej, drugiego filaru itp. Jest to wiec
najmniej drastyczna wersja. Przy podanych wyżej zarobkach składka
dla ZUS wynosi 244 zł. Lokując te pieniądze na lokacie bankowej o
oprocentowaniu rocznym 4.5% po 40 latach pracy mamy zgromadzone
328023 zł kapitału.
Z samych odsetek emerytura wyniesie 1230 zł miesięcznie. A na koncie
bankowym pozostanie nadal 328023 zł kapitału który mogą odziedziczyć
nasze dzieci!
W ZUS emeryturę dostaniemy podobną. Ale po naszej śmierci cały ten
kapitał przepada! Nie będzie więc przesadne stwierdzenie, że ZUS to
bandyta który przeciętnego Polaka w ciągu jego życia rabuje średnio
na kilkaset tysięcy złotych. Co gorsze, w interesie tego bandyty
leży jak najszybsza śmierć obywatela gdy ten już dożyje
swojego 'wieku emerytalnego'!

www.kapitalizm.org/?action=zus

  PYTANIE DO EKONOMISTÓW
Od przychodu odejmuje sie koszty uzyskania przychodu (102,25, a jezeli zaklad
pracy jest poza miejscem zamieszkania to 127,82 zl) od tej podstawy odejmuje sie
skladki na ubezpieczenia spoleczne(chorobowe, rentowe i emerytalne)-razem
18,71%, nastepnie od tej podstawy odejmuje sie 19% zaliczki na podatek (chyba ze
jest to wyzszy prog podatkowy) oraz skadke na ubezpieczenie zdrowotne 8,5%. I
tyle.

  Gospodarka według PO-PSL
Właściwie tylko ubezpieczenie emerytalne jest troc
Właściwie tylko ubezpieczenie emerytalne jest trochę indywidualne. Ubezpieczenie
zdrowotne rentowe wypadkowe już nie. Niczym się nie rózni od normalnego podatku.
Płacą wszyscy procentowo równo, a wykorzystują według okoliczności niektórzy
wcale. Co więcej z ubezpieczeniem emerytalnym tez jest tak po trochu. Nie
wszyscy zdążą z tego ubezpieczenia skorzystać . Niektórzy niedozyją swojej
emerytury. Rózny jest okres pobierania. Ja proponuje rozgraniczyć emeryturę
właściwą wypłacaną przez prywatne zakłady ubezpieczeń na zasadzie dobrowolnej
prywatnej umowy i zasiłku emerytalnego płaconego przez państwo dla wszystkich
,którzy maja przepracowane dajmy na to 35 lat i ukończyli (60-70)lat. Ten
zasiłek podobnie jak zasiłek dla bezrobotnych byłby płacony z podatków. . Po
2020 roku ZUS w obecnej formie i tak zbankrutuje dlatego juz teraz potrzebna
jest jego reforma.

  Jarosław Kaczyński o finansach
Jarosław Kaczyński o finansach
Czy to nie Jarosław beztrosko powiększał obciążenia budżetu?
Becikowe , zmniejszenie składki zdrowotnej, podwójna ulga na
dzieci.Jego brat radośnie blokował reformy emerytalne i rentowe.
Zdarzył się kryzys, zakłady produkujące na eksport zawiesiły
produkcję, przestał płynąć podatek dochodowy i mamy braki. Inna
sprawa,że Tusk mógł to przewidzieć już w listopadzie i bezlitośnie
ciąć wydatki.
To najlepszy dowód,że nie ma darmowych obiadów, ktoś za to
ostatecznie zapłaci - w tym przypadku ludzie zwalniani z firm
produkcyjnych.

  1 pażdziernika Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
1 pażdziernika Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
1 października czyli w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będzie organizowany Dzień Seniora.
Osoby starsze będą mogły skorzystać w tym dniu z porad specjalistów
ZUS, uczestniczyć w forum ekspertów, jak również otrzymać specjalnie
przygotowane materiały informacyjne.
W ramach Dnia Seniora eksperci ZUS udzielą wszystkim zainteresowanym
informacji dotyczących m.in. zasad wypełniania i kompletowania
wniosków o świadczenia emerytalno - rentowe, zmniejszania lub
zawieszanie świadczeń pracujących emerytów i rencistów.

więcej:

wiadomosci.polska.pl/spoleczenstwo/article,Dzien_Seniora_w_ZUS,id,294409.htm

  urlop macierzyński- pensja
Posluchaj jesli nie bylas na zwolnieniu w czasie ciazy i urodzisz np we
wrzesniu to srednia z 12 miesiecy licza od sierpnia 2004 do sierpnia 2005.
przypuszczalnie zarabialas brutto 1000 zl czyli 12.000 za 12 miesiecy od tego
zus odejmuje skladki (emerytalne, rentowe i chorobowe) ktore przez te 12
miesiecy zaplacil za ciebie pracodawca no niech to np bedzie 3000 zl tak wiec
zostaje 7000 to dziela dopiero na 12 miesiecy wychodzi wiec 583,33 zl i od tego
teraz co miesiac podczas trwania macierzynskiego beda ci odejmowac 19% podatku
czyli 583,33*19%=583,33-110,83=472,50 i tyle co miesiac dostaniesz. Jesli
chodzi o premie to wlicza sie je do podstawy z 12 miesiecy owszem ale tylko
wtedy JAK TO POWIEDZIALA PANI Z ZUSU :"JESLI W REGULAMINIE ZAKLADU PRACY JEST
NAPISANE ZE TAKA PRAEMIA W RAZIE CHOROBY W CIAGU ROKU JEST ADEKWATNIE
POMNIEJSZANA O DNI CHOROBOWE" TAK WIEC NP W MOIM PRZYPADKU NIE MA TAKIEGO
ZAPISU W REGULAMINIE PRACY I NIE MOGLAM JEJ SOBIE DOLICZYC...A TAKIE RZECZY ZUS
SPRAWDZA ...NA POCZATKU DOPISALAM I ZUS W PISMIE KAZAL MI PRZESLAC KSERO
REGULAMINU ZE FAKTYCZNIE JEST NAPISANE EHHHH ZLODZIEJE

  Druk Rp-7
Druk RP7 powinien być wystawiony z każdego miejsca pracy w którym byłaś
zatrudniona. W druku RP7 podawane są twoje uzyskiwane dochody w rozbiciu na
lata pracy w danym zakładzie. Nie wiem od kiedy byłaś zatrudniona i do jakich
celów jest potrzebny Tobie ten dokument (czy do wnisku emerytalnego/rentowego
czy do ustalenia kapitału początkowego). Takie druki możesz uzyskać z
poprzednich miejsc pracy ale począwszy od początku lat 80-tych. Wcześniejsze
dokumenty zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami zostały na ogół
zniszczone.
Nie orientuję się w wymaganiach w przypadku kapitału początkowego ale mogę
szczegółowo odpowiedzieć w przypadku potrzeby ustalenia wysokości renty lub
emerytury.
Pozdr

  Bodyguard po polsku, czyli jacy są nasi ochroni...
Bodyguard po polsku, czyli jacy są nasi ochroni..
Jestem jednym z nich, z tych bardziej "dojrzałych" niemniej jednak jestem w
świetnej kondycji fizycznej. Początki nie były łatwe, zaczynałem niestety od 4
pnl/1 godz. brutto. Dzisiaj jest to już 9(trochę mało) pnl plus premie za
wyniki. Finalnie mam prawie średnią krajową.
Także jestem ławnikiem w Sądzie Pracy i swoim "kolegom" poradzić mogę aby przede
wszystkim unikali małych niestabilnych Firm Security. Nie powinni podejmować
pracy na stawkach poniżej 6-7 pnl, które należy przyjąć za najniższy
dopuszczalny pułap.
Także nie polecam tego typu firm podających się za zakłady pracy chronionej. To
są najwięksi oszuści na rynku pracy. W przypadku zatrudnienia rencisty II grupy
jego wynagrodzenie brutto jest niższe od dopłaty, którą ta Firma otrzymuje z
PFRON. Rencista z II grupą powinien pracować w skróconym czasie pracy.
Pracodawcy jednak oszczędzają na kasie i taki hmm, ochroniarz(?!) pracuje w
cyklu po kilkanaście a nawet do 24 godzin na zmianie. Dotyczy to też
monitoringu. Tu nawet przy przerwach na obchód obiektu po takim długim łącznym
czasie przed ekranem występują stany zapalne oczu. Niestety tych ludzi zmusza do
takiej wyniszczającej pracy bieda. Nawet odzież służbową wciska się im z
drugiego a nawet trzeciego obiegu.
Moim zdaniem brak jest kontroli w tych firmach a zamiast tych tak wysokich
dopłat z PFRON dla pośredników czerpiących z tego procederu olbrzymie zyski,
należy podnieść świadczenia emerytalno-rentowe w ZUS i wtedy więcej pieniędzy
trafi do ludzi naprawdę potrzebujących pomocy.

  mam pomysl i co dalej? prosze o rady
Nie bardzo wiem jak wyliczyłeś ub, zdrowotne z 1000,- zł brutto ub. zdrowotne
to 69,09zł. Jacy to mają być pracownicy? Jeśli zatrudnisz osoby pracujące w
innym zakładzie w pełnym wymiarze - to płacisz tylko ubezpieczenie zdrowotne, a
właściwie nie płacisz tylko przekazujesz bo jest to ubezpieczenie płacone przez
pracownika. Jeśli będą to osoby bez zatrudnienia to dochodzi ubezpieczenie
emerytalne, rentowe oraz wypadkowe jak pracować będą w Twoim zakładzie.

  Praca na macierzynskim? PILNE
Znalazłam! Okazuje się, że jednak można. otóż: Przepisy zabraniają pracować przebywającym na zasiłku chorobowym pod rygorem utraty tego świadczenia. Takiego obostrzenia nie przewidują natomiast przy zasiłku macierzyńskim. Osoby pobierające zasiłek macierzyński mogą więc dorabiać, nadal go otrzymując. Jeżeli jednak podjmują się zajęcia stanowiącego tytuł ubezpieczeń społecznych (np. na umowę o pracę czy zlecenia), składek emerytalnych i rentowych nie nalicza macierzysty zakład od zasiłku macierzyńskiego (w tej sytuacji finansuje je budżet państwa), ale angażujący ich podmiot - z tytułu dodatkowego źródła utrzymania. Inaczej byłoby natomiast, gdyby podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego zatrudnić się na umowę o dzieło. Ta nie jest tytułem ubezpieczeń społecznych ani dobrowolnych, ani obowiązkowych. Dlatego składki emerytalną i rentową nadal płaciłby budżet. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 19 ust. 6 ustawy s.u.s. (znalezione w serwisie Rzeczpospolitej)

  Praca na macierzynskim? PILNE
jeszcze jeden przepis :) w zasadzie ten sam
Celem urlopu macierzyńskiego jest regeneracja sił po porodzie i zapewnienie dziecku bliskiego kontaktu z matką. Niemniej przepisy nie zakazują świadczenia pracy zarobkowej podczas takiego urlopu (na umowę o pracę, o dzieło lub zlecenie), z wyjątkiem wykonywania pracy na rzecz macierzystego zakładu (który urlopu udzielił); ta jest zabroniona. Czytelniczka powinna jednak liczyć się z tym, że jeśli podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego rozpocznie lub kontynuuje działalność zarobkową stanowiącą tytuł ubezpieczeń społecznych - składki na ZUS płaci się z dodatkowego źródła utrzymania. Wówczas macierzysty pracodawca nie nalicza za nią składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu zasiłku macierzyńskiego (te finansuje budżet państwa). Podstawa prawna: ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.; dalej: ustawa s.u.s.).

  ubezpieczenie zdrowotne na urlopie wychowawczym -
Taka odpowiedź otrzymaliśmy z zakładu pracy gdy skierowaliśmy zapytanie
kierując się postami na tym forum na temat rzekomego ubezpieczenia zdrowotnego
kobiety na urlopie wychowawczym:

Pracownica na urlopie wychowawczym ma przez cały czas płacone składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty obecnie 418 zł. Nie płaci tego
firma tylko budżet państwa. Jeżeli chodzi o składki na zdrowotne to płaci się
je tylko od zasiłku wychowawczego.

Zgłoszona do ubezpieczenie zdrowotnego pracownica może być tylko wtedy gdy nie
ma innego prawa do tego ubezpieczenia. Innym prawem do ubezpieczenia
zdrowotnego jest ubezpieczenie małżonka. Ubezpieczeniem małżonka jest np.
prowadzenie przez niego działalności gospodarczej , bycie zarejestroanym jako
bezrobotny - te tytuły mają pierszeństwo przed ubezpieczeniem z tytułu urlopu
wychowawczego.

Tak więc pracownica powinna być zarejestrowana przez MAŁŻONKA do ubezpieczenia
zdrowotnego czy to z powodu prowadzenia działalności czy też zarejestrowania
jako bezrobotny czy też stosunku pracy.Gdyby PRACOWNICA nie miała męża , wtedy
się ją rejestruje bez żadnych ograniczeń - gdy ma męża to mąż jest do tego
zobowiązany NIE MOŻNA MIEĆ DWÓCH ZAREJESTROWAŃ DO ZDROWOTNEGO.

Tak to jest jak się pisze bez zastanowienia. Zawróciliśmy głowę cięzko
pracującym ludziom ufając że ludzie z tego forum wiedza co piszą.

  ubezpieczenie zdrowotne na urlopie wychowawczym -
Jaspar1,
nie żołądkuj

Być może w Twoim zakładzie pracy osoby kompetentne nie zajarzyły, że od
kwietnia zmieniły się te przepisy. O jeden drobny szczegół. Właśnie osoba
będęca na wychowawczym nie jest już wymieniona jako uprawniona do korzystania
z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny ubezpieczonego. Była ale nie
jest.
Ja też musiałam pani kadrowej w moim zakładzie pracy podstawić ustawę pod nos,
żeby łasakawa była zauważyć tę drobną jak się wydaje zmnianę. Jak już sobie
poczytała to przyznała mi rację i grzecznie poprosiła aby mąż mnie
wyrejestrował ze swojego ubezpieczenia bo zakład pracy będzie od kwietnia
płacił moje składki (zaznaczam, że nie pobieram zasiłku)

Ale nie ma się czym przejmować. To jest w zasadzie sprawa zakładu pracy bo on
odpowiada za odprowadzanie składek jako ich płatnik.
Tyle mojego.

I zapewniem Cię, Jaspar, że nie piszę bez zastanowienia tylko podpieram się
PRZEPISAMI a nie tym co powiedziała jedna pani drugiej pani...

Poza tym pytanie było o ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli ktoś zapyta o
emerytalne i rentowe to chętnie zajrzę do źródeł (czyt:przepisów) i odpowiem.

  WRON
drogba666 napisał:

> Tak samo uratował chile przed komunizmem jak castro uratował cube przed
> imperializmem USA.Skutki widocze są do dziś.

Szczególnie na Kubie, bo Chile to prężna gospodarka.

Poza tym patrząc na rozwój
> sytuacji w krajach Ameryki Południowej nie uważam by warto brac przykład z
> tamtego regionu. Rządy wojskowych choćby niewiem jak skuteczne gospodarczo
> jakoś mi nie leżą.
>

Mi też nie leżą, ale nasi analitycy robiąc reformy w Polsce zajmowali sie np.
chilijskim systememem emerytalno-rentowym. Z Kuby przykładów nie brali.

> Ja nie uważam ze podpieranie się przykładem Chile za pinocheta jest pisaniem
> czegoś na przekór politycznej poprawności. To jest postać tyle kontrowersyjna
w Polsce, na zachodzie pewnie mniej go lubią.
>

Pinochet "robi za złego" w zachodnich demokracjach - to fakt. Faktem też jest,
że po zamachu stanu wprowadził dyktaturę i zreformował kraj, po czym oddał
władzę.
Pinochet wprowadził reformy i wolny rynek, doprowadził do rozwoju gospodarczego
państwa, ZLIKWIDOWAŁ korupcję! (mało kto o tym mówi). Ceną było ograniczenie
praw obywatelskich i praw jednostki na jakiś czas.
Były też ofiary - jak na każdej wojnie.

> Powiedz mi w jaki sposób nastały by reformy w zniszczonych zakładach ( w tych
> dużych miastach) gdzie władza musiałaby zamknąć kilkaset osób by wprowadzić
> porządek na ulicach. Kto miałby tam pracować? Po takich działaniach w 1989
roku bylibyśmy tam gdzie Albania.

Jaruzelski robi zamach stanu. Ogranicza swobody obywatelskie i prawa jednostki.
Mamy ofiary (Wujek) jak na każdej wojnie. Nie wprowadza jednak zasadniczych
reform gospodarczych w państwie. Korupcja wręcz kwitnie, gospodarka leży na
łopatkach - pod koniec rządów Jaruzelskiego Polska jest bankrutem gospodarczym
z wielką inflacją.
Dlaczego zakłady miałyby być zniszczone? Wierzysz np., że ludzie niszczyliby
maszyny czy sabotowali pracę? - ja w taki scenariusz nie wierzę (były strajki -
owszem, ale pod koniec lat 80-tych, nie wszędzie i nie cały czas). Nawet jakby
zamknąć liderów i głównych prowokatorów, to bez przesady, ale w zakładach
zatrudniających 200-1000 osób zamknięcie kilku (-nastu) osób na jakiś czas nie
ma wpływu na pracę. Jakby Jaruzelski wziął się faktycznie za reformy, to ludzie
sami popieraliby jego ekipę (i tak zresztą poparcie miał i ma dość spore).
Ludzie myślą jednak żołądkami i portfelami - szybko zorientowali się, że jest
coraz gorzej, a tzw. wprowadznie reform to tylko pozoracja.
pzdr

  Własna firma-co, jak, gdzie, kiedy
Ze względu na obszerność tematu trudno jest podać wszystkie
szczegółowe informacje, dotyczące zakładania własnej działalności
gospodarczej.
Artykuł wyjaśniający poszczególne aspekty zakładania własnej
działalności gospodarczej na ten temat znajduje się w najnowszym
numerze Magazynu Integracja 3/2009.
Proponujemy również skorzystać z naszej infolinii 0801801015 lub
napisać do nas maila na adres warszawa@integracja.pl . Będziemy
mieli możliwość przesłania więcej informacji.
Poniżej podane są podstawowe informacje dotyczące etapów zakładania
własnej działalności gospodarczej:
1. rejestracja firmy w Urzędzie Miasta lub Gminy-w urzędzie
właściwym dla miejsca zamieszkania,
2. nadanie numeru REGON w Urzędzie Statystycznym
3. Urząd Skarbowy –nadanie NIP i wybór formy opodatkowania
4. założenie firmowego konta bankowego i wyrobienie
pieczątki
5. zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6. zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy - jeśli osoba
prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudnia pracowników - ten
punkt jej nie dotyczy.

Osoby z niepełnosprawnością przed założeniem firmy mogą się ubiegać
o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Wysokość dotacji uzależniona jest od:
-biznesplanu, środków finansowych, którymi dysponuje starostwo
powiatowe,
-liczby wniosków o dotację złożonych w danym czasie.
Wniosek wraz z biznesplanem, formą zabezpieczenia dotacji,
wysokością wkładu własnego należy złożyć w jednostce organizacyjnej
wyznaczonej przez starostę powiatowego lub prezydenta miasta
właściwego ze względu na zamieszkanie osoby z niepełnosprawnością.

Osoby z niepełnosprawnością, prowadzące działalność gospodarczą mogą
ubiegać się o refundację składki ZUS (składki: emerytalne i
rentowa).W tym celu należy zarejestrować się w Systemie Obsługi
Dofinansowań PFRON.

Organizacje pozarządowe oraz powiatowe urzędy pracy prowadzą również
projekty unijne, przygotowujące m.in. do zakładania własnej
działalności gospodarczej.Należy sprawdzić, kto w okolicy prowadzi
tego rodzaju bezpłatne szkolenia.

  Bezrobocie w Łodzi - stan na 14.05.2004
GUS o bezrobociu (luty 2005)
GUS podał dane o stopie bezrobocia
(PAP, pb/23.03.2005, godz. 11:38)
Stopa bezrobocia w lutym 2005 roku spadła do 19,4 proc. z 19,5 proc. w styczniu
2005 roku - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

Liczba bezrobotnych wyniosła w lutym 3.094.500 osób, czyli była o 6,1 proc.
niższa niż w lutym 2004 roku.

Wicepremier Jerzy Hausner powiedział na początku marca, że stopa bezrobocia w
lutym nie zmieniła się w porównaniu ze styczniem i nadal wynosi 19,5 proc.

Rynek spodziewał się stopy bezrobocia w lutym na poziomie 19,5 proc.

Stopa bezrobocia BAEL wyniosła w IV kwartale 2004 roku 18,0 proc. i w porównaniu
do analogicznego okresu ubiegłego roku spadła o 1,3 pkt., natomiast wobec
poprzedniego kwartału spadła o 0,2 pkt.

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu lutego 2005 r. stanowili 19,4
proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo wobec 19,5 proc. w styczniu i 20,6
proc. w lutym 2004 roku.

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 204 tys. osób poszukujących
zatrudnienia, o 72,1 tys. mniej niż w styczniu 2005 roku i o 8,0 tys. więcej niż
przed rokiem.

W związku z rozpoczęciem szkolenia lub stażu wyłączono z rejestru bezrobotnych
20,2 tys. osób. Z pozostałych osób wykreślonych z ewidencji 68,7 tys. utraciło
status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy, zaś 8 tys.
osób dobrowolnie z niego zrezygnowało. Ponadto 1,9 tys. osób nabyło prawa
emerytalne lub rentowe.

Bez prawa do zasiłku pozostawało 2655,2 tys. osób, czyli 85,8 proc. ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych.

W lutym pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 62,8 tys. ofert pracy, a przed
miesiącem 56,3 tys.

Z danych na koniec lutego wynika, że 170 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie
w najbliższym czasie 10,3 tys. pracowników.

  Urlop wychowawczy- okres składkowy czy nie?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
13 października 1998 r.

Rozdział 3 - Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne

Art. 16. [ Finansowanie składek ]

8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na
urlopach
wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości
zasiłku macierzyńskiego finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem
Zakładu.

9. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w
całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy.

Art. 17. [ Płatnicy składek ]

2a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których
mowa
w art. 16 ust. 8:

1) obliczają płatnicy składek,

2) opłaca Zakład.

Art. 18. [ Podstawa wymiaru składek ]

5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób
sprawujących opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji lub nad ciężko
chorym członkiem rodziny oraz osób przebywających na urlopie wychowawczym
stanowi kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część
miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się
proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i
mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

USTAWA

z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych
Art. 17
3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.

Art. 44. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 15)) wprowadza się
następujące zmiany:

5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób
przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota świadczenia
pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych, z zastrzeżeniem ust. 9.";

pzdr )))))))))))))

  ....Z U S ...
Informacja ZUS
z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zarzutów niezgodnego z przepisami
obliczania świadczeń emerytalno-rentowych

W związku z zarzutami kierowanymi pod adresem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
dotyczącymi niewłaściwego naliczania wysokości emerytur i rent oraz zgłaszanymi
wnioskami o wyrównanie ich wysokości, ZUS wyjaśnia, że nie możne zgodzić się z
zarzutem, iż działał niezgodnie z obowiązującymi przepisami i nie obliczał
wysokości świadczeń według tych przepisów.

Chodzi tu o zarzut obliczania przez ZUS emerytur i rent od zaniżonej tzw. kwoty
bazowej. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą z 29 września 1995 r., kwota
bazowa stanowiła 93 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym
poprzedzającym termin waloryzacji. Natomiast począwszy od pierwszej waloryzacji
w 1996 r w każdym kolejnym terminie waloryzacji wskaźnik procentowy tej kwoty
podlegał wzrostowi (od 1 września 1996 r. - 94 proc., od 1 marca 1997 r. - 95
proc., od 1 września 1997 r. - 96 proc., od 1 marca 1998 r. - 97 proc., od 1
września 1998 r. - 98 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Od 1 stycznia 1999 r., na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwota ta jest równa 100 proc. przeciętnego
wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na
ubezpieczenia społeczne.

To ważne!!!:
Ustawą z 16 lipca 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do
ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent przyznanych przed 1999 r. Zakład
rozpoczął wyrównywanie wysokości świadczeń od 1 m a r c a 2005 r. i realizuje
to zadanie według harmonogramu wynikającego z tej ustawy, rozpisanego do 2010 r.

Obowiązujące przepisy nie przewidują wyrównań za lata ubiegłe, co oznacza, iż
emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia jedynie począwszy od terminu, w
którym zgodnie z ustawą świadczenie będzie podlegało ponownemu obliczeniu z
urzędu.

"Powielany i przekazywany do sądów pozew o zapłatę nie znajduje żadnego
uzasadnienia zarówno w obowiązującym, jak i przeszłym stanem prawnym. Wprowadza
to niepokój społeczny i rozbudza płonne nadzieje emerytów i rencistów" -
tłumaczy Aleksandra Wiktorow, prezes ZUS.

Do oddziałów Zakładu w całym kraju wpłynęło do tej pory około 28 tys. wniosków
(najwięcej w oddziałach w Nowym Sączu - 17 tys. i Krakowie - 10 tys.). ZUS
podkreśla, że każda sprawa kierowana do rozpatrzenia traktowana jest
indywidualnie i dokładnie analizowana. Zalew skarg o niewłaściwe obliczanie
emerytur i rent oraz wyrównanie tych świadczeń spowodować może wydłużenie czasu
oczekiwania na decyzje.
Moje tyz ! Hehe...

  Wiadomości ....

PAP donosi
(PAP, pb/21.12.2005, godz. 14:31)

"Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała w środę części
projektu budżetu państwa na 2006 r. dotyczące Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(ZUS) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

W projekcie budżetu zapisano, że wydatki ZUS wyniosą w przyszłym roku 31,6 mld
zł. Wydatki KRUS zaplanowano na 14,9 mld zł.

Dyskusja podczas posiedzenia Komisji dotyczyła głównie zarządzania środkami
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Maria Wiśniewska (PO) zwróciła uwagę,
że w 2006 r. odpis z FUS dla ZUS, który - jak powiedziała - należy traktować
jako wynagrodzenie dla ZUS za zarządzanie 119 mld zł środków FUS, wyniesie ok.
3 mld zł. "Mamy do czynienia z nadużywaniem monopolistycznej pozycji ZUS w
zarządzaniu tymi środkami" - powiedziała.

Według niej, nie można dokonać profesjonalnej analizy zarządzania tymi
środkami, ponieważ ZUS nie informuje w sposób przejrzysty o swojej działalności.

Wiceprezes ZUS Ireneusz Fąfara replikował, że ZUS-u nie można w prosty sposób
porównać do firmy zarządzającej, ponieważ jest wykonawcą 47 ustaw, w tym o
obsłudze FUS, funduszu pracy i budżetu państwa. Zaznaczył, że sprawozdania z
działalności Zakładu są jawne.

Fąfara poinformował, że ściągalność składek po 10 miesiącach tego roku wyniosła
98,8 proc. Z roku na rok narasta bagaż niepłaconych składek, obecnie zaległości
w płaceniu składek wynoszą ok. 10,8 mld zł.

Przypomniał, że 95 proc. wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynoszą
świadczenia emerytalno-rentowe, resztę stanowią koszty ZUS i koszty obsługi
kredytów komercyjnych. Po stronie przychodów znajdują się składki oraz kredyty.

Wiceprezes KRUS Wojciech Kobielski poinformował, że po III kw. 2005 r.
ściągalność składek do KRUS wyniosła 99 proc. Zadłużenie po III kwartale
wyniosło 460 mln zł.

Przypomniał, że do końca 2005 r. można składać wnioski o powrót do systemu KRUS
dla rolników prowadzących działalność pozarolniczą, jeśli roczna kwota podatku
od działalności pozarolniczej nie przekracza 2 tys. 528 zł. Taką możliwość daje
nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z sierpnia tego roku,
która ma naprawić błąd z poprzedniej nowelizacji ustawy, która weszła w życie 1
października 2004 r.

W 2004 r. z KRUS zostały wykluczone osoby prowadzące dodatkowo działalność
pozarolniczą, łącznie było to 60 tys. osób. Kobielski przewiduje, że do KRUS
powróci kilkanaście tys. osób".

  Co nam zostało z reformy emerytalnej?
Co nam zostało z reformy emerytalnej?
Proszę ewidentnie nie kłamać Panie Pismaku i dochować elementarnej rzetelności dziennikarskiej. A ta wymaga aby skorzystać ze źródeł a nie fałszywych informacji puszczanych przez MSWiA. Proszę zajrzeć na stronę Zakładu Emerytalno Rentowego MSWIA.

Tabela nr 4 – Informacja o przeciętnej długości okresu wysługi emerytalnej ogółem, wysługi emerytalnej i okresów innych niż służba – stan na grudzień 2008r.

• średnia naszej wysługi emerytalnej daleko przekracza 15 lat i to zarówno licząc tylko z tytułu służby 22 lata i 7 miesięcy jak i służby oraz pracy i/lub nauki – 28 lat i 9 miesięcy.
• czyli przeciętny funkcjonariusz odchodząc na emeryturę policyjną ma lat 19 + 28 i 9 m = 47 lat i 9 miesięcy.
TYLE MNIEJ WIĘCEJ ODCHODZĄC NA EMERYTURĘ MIAŁ OBECNY WICEMINISTER GEN. RAPACKI

Tabela nr 8 - Struktura według wieku osób pobierających emerytury – stan na 31.12.2008r

Nie wskazuje ona wieku, w jakim odchodzimy na emkę ale ilu procentowo obecnych emerytów jest w danej kategorii wiekowej.

Wniosek:
• wprawdzie 39, 1% obecnych emerytów mundurowych ma mniej niż 55 lat, ale,
• tylko 37, 1% spośród nas przekracza „cywilny wiek emerytalny – 65 lat.
• powyżej średniej życia (dla mężczyzn ok.71 lat, dla kobiet ok.78lat) żyje 17, 1% funkcjonariuszy i 13, 7% funkcjonariuszek. - tylko żywi przecież pobierają świadczenia.

Czyli jak wynika z tych danych przed śmiercią stanowimy stanowczo mniejsze obciążenie dla systemu ubezpieczeń zdrowotnych i mam wrażenie, że w przypadku wrzucenia nas do systemu ubezpieczeń społecznych raczej bylibyśmy dla niego dojnymi krowami a nie pazernymi, pyskatymi i prowadzącymi hulaszczy tryb życia mundurowymi emerytami.

  dodatek mieszkaniowy - teoria i praktyka
1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
• tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (NP. Z
UMOWY UZYCZENIA) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na
przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich
uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym). A takie dokumenty musiałam
miec 1wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1),

2deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (załącznik nr 2),

2dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech
pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w
szczególności:

zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 3) – dot. osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą (załącznik nr 4) –
dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej,
otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty,

odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty(jezeli dotyczy) ,

odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub oświadczenie –
dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego( jezeli dotyczy),

trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób
pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,

decyzja przyznająca świadczenia rodzinne lub odcinki przekazów pocztowych lub
wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne,

zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie
pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni,

zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot.
osób posiadających gospodarstwo rolne.

dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu
socjalnego lub zamiennego,

aktualny aneks czynszowy,

faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy

  jak to jest z tym ubezpieczeniem
Większość wypowiedzi płynie z "dobrego serca", ale niestety zawiera
nieścisłości lub nawet jest błędna.
Od ukończenia studiów przez 4 miesiące mogłaś zachować prawo do ubezpieczenia
zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej (zwykle rodzica).
Ponieważ podjęłaś pracę, to masz prawo do korzystania z ubezpieczenia
zdrowotnego przez 30 dni po rozwiązaniu umowy o pracę, czyli do 16.10.2006 r.
Później nie będziesz mieć prawa do ubezpieczenia zdrowotnego jako córka osoby
ubezpieczonej, ponieważ osoba dorosła nieucząca się nie ma takiego prawa.
Możesz zarejestrować się w urzędzie pracy i mieć ubezpieczenie zdrowotne lub
podjąć pracę.
Jeżeli umowa zlecenie będzie jedynym źródłem przychodu z pracy, to
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne jest obowiązkowe. Jeżeli byłaby
to umowa o dzieło, to byłby problem z ubezpieczeniem zdrowotnym, ponieważ umowa
o dzieło nie podlega żadnym ubezpieczeniom ZUS. Wówczas można rozważyć zawarcie
umowy z NFZ (ok. 200 zł miesięcznie).
Na okres wykonywania umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę trzeba się
wyrejestrować z ZUS.
Dla młodych osób okres studiów nie jest ważny do uprawnień emerytalnych,
ponieważ emerytura dla osób urodzonych po 1968 r. będzie przyznawana po
osiągnięciu wieku emerytalnego, bez względu na staż pracy, a jej wysokość
będzie zależeć od zgromadzonych składek na koncie w ZUS i funduszu emerytalnym.
Jeszcze odnośnie do ubezpieczenia zdrowotnego studenta do 26 lat. Może mieć
ubezpieczenie zdrowotne jako członek rodziny osoby ubezpieczonej, jeżeli nie ma
przychodów z własnej pracy. Jeżeli ma takie przychody, np. z umowy zlecenia lub
umowy o dzieło, to nie może być ubezpieczony jako członek rodziny, tylko
powinien w uczelni złożyć wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
przez uczelnię. Z umowy o pracę student podlega obowiązkowo wszystkim
ubepieczeniom ZUS, jak każdy inny pracownik. Student do 26 lat z tytułu
wykonywania umowy zlecenia nie podlega żadnym ubepieczeniom ZUS (dlatego tyle
ogłoszeń: zatrudnię studenta do 26 lat).
Na okres wyjażdu zagranicznego wykupiłaś ubezpieczenie w zakładzie ubezpieczeń
i chyba dobrze. Być może mogłabyś również w NFZ załatwić bezpłatne
ubezpieczenie do 16.10.2006 r., ale jest ono bardzo ubogie, a za granicą lepiej
być bardziej zabezpieczonym.

  Dorabianie na wychowawczym - raz jeszcze
UMOWA O DZIEŁO

Można dorabiać, wychowując dziecko (Rzeczpospolita, Dodatek Dobra Firma z
6.4.2005)

Nie ma przeszkód, by pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim lub
wychowawczym wykonywała pracę na podstawie umowy o dzieło. Taką umowę może
zawrzeć z własnym pracodawcą, jak i z każdym innym podmiotem.

Jestem pracownikiem administracji samorządowej. Obecnie korzystam z urlopu
macierzyńskiego. Mam możliwość podjęcia dodatkowej pracy na umowę o dzieło
(wykłady na uczelni). Czy mogę podpisać umowę z uczelnią w trakcie urlopu
macierzyńskiego i później wychowawczego? - pyta czytelniczka DF.

Tak. Kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim i pobierająca zasiłek może
podjąć dodatkową pracę na podstawie umowy o dzieło. Nie ma żadnych przeszkód,
by pracowała na umowę zlecenia, agencyjną lub o dzieło na rzecz swojego
pracodawcy lub innego podmiotu. Z jednym wyjątkiem - nie może zawrzeć
dodatkowej umowy o pracę z własnym pracodawcą. Z umową o dzieło sytuacja jest
jeszcze prostsza, bo nie podlega ona ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Nie trzeba więc od niej opłacać składek ZUS i zdrowotnej. Jeśli pracownica
zawrze umowę o dzieło z innym podmiotem, nadal jej macierzysty pracodawca
będzie rozliczał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu
pobierania zasiłku macierzyńskiego i wykazywał je w dokumentach
ubezpieczeniowych.

Umowy o dzieło są korzystne dla pracowników przebywających na urlopie
macierzyńskim, bo w przeciwieństwie do innych umów cywilnoprawnych zawieranych
z własnym pracodawcą od dzieła nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne. Tymczasem dzieło wykonywane dla macierzystego zakładu
przez "czynnego" pracownika jest nimi obciążone.

Jeszcze bardziej liberalny pod tym względem jest urlop wychowawczy. Art. 186 z
indeksem 2 k.p. wprost pozwala na podjęcie podczas korzystania z niego pracy
zarobkowej u dotychczasowego lub innego pracodawcy.

  l-4 na wizytę u lekarza
st.lucas napisał:

> Niech za motto do wznowionej wreszcie dyskusji, posluzy mi slawna
> wypowiedz prezydenta Reagana:
> "Panstwo nie rozwiaze naszych problemow. To panstwo jest problemem."
>
> Mysle, ze to powyzsze zdanie ujmuje najkrocej i najlogiczniej istote
> tego, o czym dyskutujemy.
>
> Chodzi o to, ze:
> albo ludzie sa wolni i odpowiedzialni,
> albo nie sa takimi - wiec sa niewolnikami.
> Skoro w demokracji uznajemy ludzka wolnosc - musi byc takze i
> odpowiedzialnosc!!!
>
> Zgadzam sie, ze nie wszyscy dorastaja do doroslosci - ale trudno!
> Skoro wszyscy dorosli przy zdrowych zmyslach maja prawo wyborcze,
> wszyscy tez powinni ponosic pelna odpowiedzialnosc.
> "Wolnosc i odpowiedzailnosc to naczynia polaczone." (J.P.Satre)
>
> Nie widze powodu do "upupiania" kogokolwiek przez rzekomo madrzejsze
> od ludzi panstwo np. obowiazkiem zapinania pasow, albo obowiazkiem
> ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego - w dodatku w
> panstowowym, monopolistycznym zakladzie ubezpieczeniowym!
>
> p.s. Przepraszam za przerwe w dyskusji, ale przenioslem sie
> w Niemczech na inne miejsce, bylem zajety.
> Pozdrawiam noworocznie!

Państwo rozwiązuje część naszych problemów stwarzając nowe. Ważny jest bilans
problemów, który jest dodatni - więcej problemów jest rozwiązywanych niż
stwarzanych.

Nie można twierdzić, że ludzie są albo wolni, albo są niewolnikami. Ludzie są
ograniczani przez prawo, więc wolni nie są ale nie są także niewolnikami. Są
wolni w ramach prawa. A czy są odpowiedzialni ? Ponoszą odpowiedzialność. Dzięki
istnieniu państwa. Wolność bez państwa (organizacji wymuszającej
odpowiedzialność) to wolność bez odpowiedzialności.

Nie da się mówić o mądrości państwa. Państwo jest organizacją, która przepisami
reguluje pewne sfery życia swoich członków. Od takiej organizacji nie
uciekniemy. Gdy na Dzikim Zachodzie państwa było niewiele, próżnię wypełniały
bandy ustalające swoje reguły i prawa. W demokracji mamy przynajmniej wpływ na
to, jakie reguły będą nas krępować.

S.

  ex,niania i urzad skarbowy
Ze strony www.podatki.wp.pl
Mimo zachęt rządowych, mało kto chce wziąć pomoc domową na etat. Powodem są tak
duże obciążenia finansowe, że nie rekompensują ich nawet ulgi w podatkach. Tak
więc niańka jeszcze długo nie wyjdzie z szarej strefy.
Izabela Jurasik, specjalistka od marketingu w jednej z prywatnych firm we
Wrocławiu, przez kilka lat zatrudniała opiekunkę do dziecka. Za ustalone
wynagrodzenie niania zajmowała się jej kilkuletnią córką. – Kilkaset złotych
miesięcznie to był spory wysiłek finansowy – mówi. – Gdyby do tej sumy doliczyć
jeszcze składkę na ubezpieczenie emerytalne i podatek, kwota byłaby dla mnie
nie do udźwignięcia. Legalne, stałe zatrudnienie niani to wydatek minimum 1,1
tys. zł. Mieści się w nim m.in. składka ubezpieczeniowa, która wynosi obecnie
około 700 zł. Tę sumę można już odliczać od podatku. Zanim to się stanie,
trzeba fakt zatrudnienia pomocy domowej zgłosić w urzędzie skarbowym i
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie obędzie się bez pobrania druków
podatkowych, pobierania zaliczek na podatek i ubezpieczenie, pilnowania terminu
ich wpłacania.
– To straszna biurokracja. Nie zachęca do korzystania z przepisów ustawy –
twierdzi Ewa Janiszewska, mama kilkuletniego chłopca.

We wspominanej, znowelizowanej niedawno ustawie o promocji zatrudnienia jest
jeszcze jeden haczyk. By odliczyć koszty zatrudnienia pomocy domowej, trzeba ją
znaleźć wśród zarejestrowanych bezrobotnych. – Nie każdy nadaje się do takiej
pracy. Gdy prowadziliśmy rekrutację nianiek, okazało się, że z dwustu osób,
które się do nas zgłosiły, tylko cztery miały odpowiednie umiejętności –
twierdzi Marek Jankowski, właściciel firmy Berek.
Umowę z bezrobotnym trzeba zawrzeć minimum na rok. – W takiej sytuacji
zrobiłabym wszystko, by oddać córkę do przedszkola albo pod opiekę babci –
podkreśla Izabela Jurasik.
Z podobnych przyczyn legalnej pracy w cudzym domu szybko nie znajdą gosposie
domowe czy ogrodnicy. Razem z niańkami tworzą grupę ponad 70 tys. osób
pracujących na czarno.

Mama daje pracę

Musi zawrzeć umowę, udzielać urlopu wypoczynkowego, wypłacać pensję, powiadomić
Państwową Inspekcję Pracy i teoretycznie może spodziewać się nawet wizyty
inspektora pracy. Pracownik na etacie ma zagwarantowane ustawą minimalne
wynagrodzenie, czyli 849 zł brutto. Od umowy tej obowiązkowa jest składka na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne i Fundusz
Pracy.
Agata Ałykow

  Idzie emerytalne tsunami
singollo napisał:
>
>>A pieniądze aktualnie pracujących nie wystarczają (mniej
> pracujących, więcej emerytów), więc państwo musi dofinansowywać emerytury z
> innych źródeł.
>
> Nie da się ukryć, że ten system to było dobrze zaplanowane złodziejstwo i nie
> mógł się utrzymać...

Dobrze mi się żyło w czasach PRL - człowiek miał 20 lat, dziewczyny były
wspaniałe, ze zdrowiem żadnych kłopotów, kto by myślał o emeryturze? Nawet nie
gromadziłem dokumentów płacowych z lat 70-tych więc teraz ZUS uznał mi zarobki
"wg angaży" czyli jakieś 60% moich poborów.

Gierek co prawda mówił że żyję wraz z resztą obywateli "na kredyt"
Wiedzieliśmy o zaciąganych horrendalnych kredytach w Zach. Europie i USA np. na
import 10 mln ton zboża (nie wiem po co bo w Polsce plony przekraczały 22 mln.
ton), na jakieś fabryki ciasteczek czy instalacje do zmechanizowanej hodowli
pstrąga. U nas w zakładzie pojawiały się importowane z Japonii śruby, których
produkcji nie chciano zlecić rzemieślnikom z Radomia a nawet szmaty-czyściwo do
maszyn z RFN (raz w dostawie była cała paleta krawatów)
Zadłużono kraj na 24 mld ówczesnych dolarów, co w 1989 r. stanowiło już ponad 40
mld.

III Rzeczpospolita całe to zadłużenie uznała za swoje i spłaca do dziś z
ogromnymi odsetkami. Pomimo że znaczna część tych kredytów wcale nie była
udzielana w dobrej wierze bo kredytodawcy wiedzieli że nie są przeznaczone dla
Polski.

A zadłużenie wobec nas ta sama III Rzeczpospolita zaczyna kwestionować bo czasy
są trudne? Bo przyjęty system emerytalno-rentowy okazał się niewydolny?

Powtarzam jeszcze raz: ZUS w imieniu Państwa wziął pieniądze. Państwo musi
wziąć za nie odpowiedzialność.

A dalej oczywiście należy system emerytalny radykalnie zreformować
A ZUS-owi z jego armią urzędników i pałacami przysłać syndyka.

  Mundurowi, do roboty!
Mundurowi, do roboty!
znalazł się sposób na uratowanie ZUS-u mają nim byc składki Zakładu
Emerytalnego i Rentowego, teraz ZUS będzie przejadał składki
policjantów i zółnierzy

  temat przemilczany: finansowanie ochrony zdrowia
masz rację w Polsce nie ma instytucji ubezpieczenia kosztów leczenia
( medycznego) ;
ubezpieczenie w tym przypadku jest płatnikiem zastępcyzm, któremu
płacisz paniądze, by w określonych sytuacjach pokrył twoje koszty
medyczne; poza tym upoważnich go do kontroli prawidłowości wykonania
porcedur medycznych.
Generalnie NFZ za nic nie płaci. W wiekszości są to ryczałty. 1200
punktów na miesiąc itd. Dalej tkwimy w centralnym finansowaniu
ochrony zdrowia w Polsce. NFZ nie precyzuje jakie usługi ci się
nalezą w ramach ubezpieczenia - generalnie wszystko, ale wejdź do
szpitala w Niemczech czy Szwecji i porównaj go z Polską.
NFZ nie prowadiz kontroli jakościowej świadczeń. ok 90% porad
specjalistycznych jest niecelowe.

W Polsce rynek ubezpieczeń życiowych i osobowych jest raczej słabo
rozwinięty, wynika to z bardzo wysokiego poziomu świadczeń
wypłacanych przez FUS. ( w stosunku do zarobków 3 na świecie) ,
niskiego wieku emerytalnego i łatwości uzyskania śwaidczeń
rentowych. ( mimo zaostrzenia przepisów przeczniczych w 2004 roku
mamy 6 razy wiecej rencistów do liczby pracujacych niż przeciętna w
europie oraz 3 razy wiecej niż następne na liście Włochy - po
redukcji liczby rencistów o 40% ). W sytuacji kiedy cżłoweik czuje,
że ma zagwarantowane 60% wynagrodzenia nie ma motywacji do
odkładania na starość; a w przypadku kiedy zachoruje NFZ gwarantuje
mu każde leczenie. Masz do wyboru czakac w kolejce w państwowej
ochronie zdrowia, płacić jak za zboże w prywatnych gabinetach za
często niskiej jakości usługi lub przyspieszyc zabieg różnymi
metodami.

Kryzys finansowania ochrony zdrowia zaczął się w drugiej połowie lat
80-tych na całym świecie. Wynika on z faktu, że zarobki przeciętnie
podwajają się co 10 lat, a koszty leczenia rosną w tym czasie 10
razy. W USA w prywatnym sektorze jest to bardzo widoczne w cenach
ubezpieczeń. Jeśli podlegasz ubezpieczeniu w zakładzie pracy (
wykupionym przez zakład w latach 50-tych i kontyuowanym) płacisz
1/10 ceny jaką byś zapłaciła za ten sam standart prywatnie; nie
wynika to tylko z faktu, że ubezpieczenie przeciętnie kończy się po
4 miesiącach od rozwiązania stosunku pracy; ale przede wszytskim z
faktu, że nowe polisy muszą pokrywać stare, wykupione przed wielu
laty ( szczególnie korporacyjne).

  ABW w ZUS. Zatrzymania w Szczecinie
Tadeusz D. - co podaje Internet ?
Tadeusza Drabika poznaliśmy przed laty, gdy był u szczytu kariery.
Podobnie, jak inni pracownicy działów kadrowych innych zakładów
pracy, zobligowani byliśmy do ścisłych kontaktów z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych – musieliśmy naliczać składki na
ubezpieczenia, zasiłki porodowe, chorobowe, a także kompletować
dokumenty emerytalno - rentowe. Wtedy nie spotykaliśmy się
bezpośrednio z dyrektorem, lecz z podległymi mu pracownikami, ale
poprzez nich mogliśmy wiele dowiedzieć się o nim samym.

Po latach zaczęliśmy spotykać go osobiście. Mieliśmy na przykład
kontakty podczas imprez organizowanych przez związki kombatanckie, a
kombatanci szanowali go i chętnie zapraszali na różne posiedzenia
plenarne oraz okolicznościowe imprezy patriotyczne.

My także cenimy Tadeusza Drabika za wyjątkową komunikatywność, za
przekazywane przez niego informacje, za konkretne działania i
wyjaśnianie zwyczajnym, prostym polskim językiem, zawiłych spraw. Ma
niezwykle życzliwy stosunek do ludzi i wprost fascynuje. Nawet w
drażliwych sprawach zawsze przejawia kompetencję i rzeczowo wyjaśnia
problemy wynikające z obowiązujących ustaw. Natomiast, gdy kończą
się dyskusje „służbowe” okazuje się, że jest „zwyczajny”... Miło
jest pogawędzić z kompetentną i rzeczową osobą, szanowanym przez
ogół urzędnikiem wysokiej rangi.

Po zakończeniu dysput służbowych w gronie inwalidów wojennych często
zapraszany był na skromne party. Wprawdzie „zawsze się spieszył, bo
obowiązki służbowe tego wymagały”, jednak na parę chwil zostawał i
wypijał herbatę. Ponieważ był zawsze rzeczowy i jednocześnie
przyjazny - miał spore grono wielbicieli.

Z panem Tadeuszem spotykaliśmy się – z racji pełnionych funkcji
społecznych w organizacji kombatanckiej – jeszcze w starej
siedzibie, w budynku ZUS przy ul. Małopolskiej. Byliśmy świadkami
jego wielkiego zaangażowania związanego z budową obiektu przy ul.
Matejki. To właśnie dzięki staraniom i przebojowości
organizatorskiej dyrektora Drabika budowę zakończono. Teraz
pracownicy Oddziału ZUS w Szczecinie mogą wykonywać swoje obowiązki
służbowe i przyjmować petentów w odpowiednich warunkach. Naszym
zdaniem ten okazały gmach, mimo tego, że tylko w części przynależy
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najlepiej świadczy o swoim
dyrektorze.

KOMPETENCJA i Życzliwość!!! – oto nasze zdanie o Nim.

  PIT z ZUSu za opiekę?
art. Jaki PIT za świadczenia pobrane z ZUS

Poniżej cytuję artykuł "Jaki PIT otrzymasz za świadczenia pobrane z ZUS", nie mogę wkleić linku bo jest zarchiwizowany i osobom, które nie mają dostępu do archiwum nie będzie działać link.

"Jaki PIT otrzymasz za świadczenia pobrane z ZUS"

Autor: Ewa Zawiślak-Szatańska

Jeżeli pobierałeś w ciągu roku świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jego kwotę musisz uwzględnić przy wypełnianiu swojego rocznego zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37.
W tym celu wykorzystujesz informacje zawarte w formularzach PIT, które ZUS powinien dostarczyć Tobie, a następnie w terminie do końca lutego danego roku powinien je przekazać również do urzędu skarbowego.

ZUS powinien sporządzić i przekazać formularz PIT osobom, które przynajmniej przez jeden miesiąc w ciągu roku pobierały:

* zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński,
* świadczenie rehabilitacyjne,
* emeryturę,
* rentę,
* świadczenie przedemerytalne,
* zasiłek przedemerytalny,
* rentę socjalną,
* alimenty dla innej osoby niż dziecko, potrącone na podstawie ugody lub wyroku sądu ze świadczenia emerytalno-rentowego.

ZUS wysyła do podatników na następujących formularzach PIT :

* PIT 40A - roczne rozliczenie podatku - otrzymają osoby, które przynajmniej w grudniu poprzedniego roku pobrały z ZUS świadczenie i nadal je otrzymują.
* PIT 11A - informację o dochodach otrzymają osoby, które pobrały zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński bądź świadczenie rehabilitacyjne, jak również osoby, które nie pobrały emerytur lub rent w grudniu ubiegłego roku lub nie będą odbiorcami tych świadczeń w momencie rozliczenia. Formularz ten otrzymają również te osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem bądź z dzieckiem
* PIT 8B - informacje o dochodach z tytułu wypłaconej rodzinie emerytury lub renty, która była należna osobie zmarłej.
* PIT 8C - informacje o przychodach z tytułu alimentów, potrąconych na podstawie ugody lub wyroku sądu ze świadczenia emerytalno-rentowego, wypłaconych osobie alimentowanej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie na dziecko trzeba pobierać łącznie przez co najmniej miesiąc w ciągu całego roku (inne zwolnienia czy macierzyński itp. też).

  Biały Szczyt
Gość portalu: angrusz napisał(a):

>
> Do Ja ;
> Z durniami , którzy okazują się do tego kłamcami nie dykutuję .
>
> PiS obnizył składkę rentowa o co tez mam pretensje - bo i tak jest
> duża dziura w ZUS.
> A tak przypominam : do ZUS z budżetu dokłada się po ok 30 mld zł
> rocznie do służby zdrowia też sporo .
>
> Klientami ZUS są emeryci i renciści - czasem dość młodzi -
> A w większości klientami zakładów ochrony zdrowia też są ludzie w
> wieku po 60-tce .
> Stąd wniosek ??
> Młodzi wyjeżdżają nie tylko by szybko i więcej zarobić ale i by nie
> finansować tych wydatków .
> Oni już nie mają ochoty dyskutować .

Angrusz!
Twoja gadka jest typu masło jest maślane.
Obniżenie składki rentowej (mam nadzieję ,że na tym nie koniec i teraz czas na
składkę emerytalną) pobudziło rynek pracy (oczywście są także inne czynniki)
ponieważ koszty pracy zmniejszyły się.To spowodowało zwiększenie ilości miejsc
pracy ,a co za tym idzie wpływy do ZUS-u Jeżeli koszty pracy nadal będą malały
wielu wyjdzie z szarej strefy i wpływy do ZUS-u wbrew temu co piszesz także
powiększą się.Następstwem zmniejszania się kosztów pracy będzie także znaczący
wzrost płac ,a to z kolei spowoduje,że przyszłym emerytom nie będzie tak
spieszno na emerytury.
Z kolei podniesienie składki zdrowotnej to znowu wzrost kosztów pracy a tym
samym znowu brniemy w ślepy zaułek.Tak więc nie tędy droga ,tym bardziej,że
ilość pieniędzy w NFOZ rośnie szybko z powodów ,które w jednym z wcześniejszych
postów podawałem i nie chcę się po raz drugi powtarzać.W roku 2008 szacuje się
,że do NFOZ-u wpłynie 47 mld złotych ,obecnie jest 42 mld zł.
Obecnie pilna jest reforma KRUS-u i nad nim radzę trochę popłakać bo jest powód
ku temu.

  Na wypłatę emerytur w ZUS zabraknie 256 mld zł
Gość portalu: obserwator2 napisał(a):

> swoboda_t napisał:
> > Do każdej emerytury czy
> > renty trzeba dopłacać. Do emerytury czy renty "bogacza", jeśli
> > podniesie mu się skałdki, trzeba będzie dopłacać jeszcze więcej.
>
> Myślę, że nie znasz prawdziwych wyliczeń. Z ZUS dostają po
przejściu
> na emeryturę więcej niż wpłacili:
> Po pierwsze kobiety jako grupa. One bardzo dużo zyskują. Dlatego
nie
> spotkałem na forum kobiety pomstującej na ZUS.
> Jeśli idzie sie na emeryturę w wieku 55 lat po przepracowaniu 30 i
> potem przez (prawie) 30 dostaje emeryturę, to powinna ona być taka
> jak składka emerytalna, czyli ok 20% pensji, a nie 60, czy 70 !!
>
> Więcej wybierają niż wpłacają zarabiający mało mężczyźni,
> szczególnie ci co dostaja emeryturę w wieku lat 60.
>
> Po trzecie FAŁSZYWI inwalidzi, okradają (wespół z lekarzami) nas
> wszystkich.
>
> Dobrze zarabiający mężczyźni, szczególnie ci co pracują do 65 roku
> życia - ci są poszkodowani. Oni za wszystko płacą. Gdyby nie
> zrezygnowano ze składki emerytalnej od osób przekraczających
rocznie
> 30 średnich miesięcznych, a wypłacano im potem emerytury z
> uwzględnieniem wysokiego wskaźnika, to ci panowie STRACILI by
> jeszcze więcej.
> Pewnym pocieszeniem dla mnie, który mam indywidualny wskaźnik 2,5
> (czyli maksymalny), a pracowałem do 70 roku życia i pewnie krótko
> pożyję, jest to, że moja żona, która mnie przeżyje z pewnością (a
> swoją emeryturę ma nędzną), będzie brała wdowią rentę - oby jak
> najdłużej. Dzięki temu straty na ZUS nie będą ogromne.
> Gdybyn był samotny nie wybrałbym więcej niz połowę tego co
wpłacałem
> przez całe życie.
> Tyle, że wiem przynajmniej kto żyje moim kosztem.
> To nie pracownicy ZUS!
> Koszty tej instytucji (ok. 2% wypłacanych świadczeń) należą do
> najniższych na świecie.
> Niektóre prywatne zakłady emerytalne w Austrii zabierają haracz
> powyżej 15% (znalazłem w Internecie).
Małe sprostowanie - składka emerytalna wynosi prawie 40% (połowa
jest "ukryta" w kosztach zatrudnienia pracownika) plus 15% składki
rentowej (do niedawna), którą zwykle "przejadają" osoby trzecie a
nie płacący. Co do pańskich wywodów na temat emerytury kobiet, to
byłyby one logiczne wyłącznie w sytuacji, gdyby wdowy otrzymywały
swoją, realnie wypracowaną emeryturę + połowę emerytury nieżyjącego
męża (tak jak w Niemczech). Bo inaczej, kobiety będą kobiety będą
umierać z głodu, a składki mężów przepadną.

  Biegli ZUS-u: Może iść pracować Biegli sądowi: ...
Po co ta z ćema z tymi etatowymi lekarzami w Zusie i lekarzami
sadowymi, oraz innymi komisjami za nasze składkowe pieniądze.
Opłacamy składki na emerytury i chorobowe. Jak zachorujemy ZUS
zapłaci za chorobowe oraz emerytalne jak dożyjemy określonego wieku
i wylegitymujemy się odpowiednim stażem tj opłacania składek.
Czy to dużo , czy mało otrzymamy tej emrytury . To inna kwestia ,
ale mamy zapewnioną i nie trzeba chodzic po lekarzach , żeby ja
otrzymać.
Natomiast zakład pracy przekazuje od nadszych poborów co miesiąc
składki rentowe do ZUSU. I każdy dla poratowania zdrowia chociaż
raz w życiu powinien skorzystać z tego typu świadczenia .
A jak jest sami widzimy .
Dla poratowania zdrowia są jednostki stale korzystające
nauczyciele , oraz prac służby zdrowia , górnicy , i służby
mundurowe ( a ci nie opłacają składek).
A ze składek wpłacanych przez prac w innych zawodach są opłacani
lekarze których zatrudnia ZUS .
Lekarzom nawet do głowy nie przychodzi , że pieniądze które
otrzymują od ZUSU sa składkowe wpłacane przez tzw szarych zwykłych
pracowników ( jako zabezpieczeni w razie dłuższej choroby),mają
prawo absolutne do skorzystania z rehabilitacji , albo renty.
A lekarze w ZUSIE w ciągu 5-ciu minut uzdrawiają właśnie tych którzy
opłacają składki .
I jeszcze nie przyznają ani rehabilitacji , ani renty.
Tacy lekarze są w ZUSIE nieprzydani, powinni szukać miejsc tam gdzie
jest za mało lekarzy.
A jak chcą politykować to ich sprawa , to po godzinach pracy niech
działąja w partiach.
My jako obywatele płacący na rentę nie będziemy mieli nic do
powiedzenia.
A takim nic nierobieniem tworzą się coraz nowe grupy lekarzy ,
którzy widzą , że jedni moga zarobić nic praktycznie nie robiąc ,
chcą wykonywaĆ BADANIA PROFILATYCZNE I MIEĆ STAŁE DOCHODY i jeszcze
instytucje PIP kontrolne.
A pacjent jak jest chory musi korzystać z prywatnych gabinetów.
My nie chcemy ani przymusowej pracy, a tym bardziej przymusowych
lekarzy , za nadsze składkowe pieniądze.A ile osób odchodzących na
emeryturę wogóle nie korzystało ani z rehabilitacji, ani z renty.
Gzdzie się podziały te pieniądze, ktróe powinny iść na podwyżkę
emerytur.
W ZUSACH nie powinno być żadnych lekarzy. Opłacasz skłądki rentowe ,
jesteś chory i lekarz który zajmuje sie pacjentem ma prawo i
pierwszeństwo kierować takiego pacjenta na rehabilitację lub na
rentę.
Są to obywateli pieniądze i nikt nimi nie powinien nimi się rządzić.

  koszty uzyskania przychodu
odesłanie do poprzednich wątków+przepisy
UMOWA O PRACĘ
Art. 22 ust. 2. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy:
1) podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy - wynoszą
102 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł,
2) podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego
zakładu pracy - nie mogą przekroczyć łącznie 1.840 zł 77 gr za rok podatkowy,
3) miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest
położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie
uzyskuje dodatku za rozłąkę - wynoszą 127 zł 82 gr miesięcznie, a za rok
podatkowy łącznie nie więcej niż 1.533 zł 84 gr,
4) podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego
zakładu pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest
położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie
uzyskuje dodatku za rozłąkę - nie mogą przekroczyć łącznie 2.300 zł 94 gr za
rok podatkowy.

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 są niższe
od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu
autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym
rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie
poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

UMOWA ZLECENIE
Art. 22 ust. 2. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
W wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od
przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten
przychód,

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż
wynikające z zastosowania 20% normy procentowej koszty uzyskania przyjmuje się
w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

  szukam pomocy
Witam,
W związku z poruszoną dużą ilością zagadnień, pozwolę sobie odpowiadać na Pani
pytania chronologicznie:

> przez ostatnie półtorej roku pracowałam na zasadach umowy tymczasowej.Chciałam
> się dowiedzieć czy bedzie mi sie należał zasiłek dla bezrobotnych(zatrudnienie
> miałam na 1/2etatu z dopełnieniem).

Zgodnie z Art. 71. ustęp 1 i 2, Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z dn.1 maja 2004r.), zasiłek dla
bezrobotnych przysługuje Pani w sytuacji gdy:
- w ciągu ostatnich 18 m-cy przepracowała Pani łącznie minimum 365 dni,
- Pani miesięczne wynagrodzenie wynosiło minimum 936 zł brutto,
- przez całość okresu zatrudnienia były za Panią odprowadzane składki do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (powinna Pani otrzymać dokument od Agencji, o nazwie ZUS
RMUA, potwierdzający wysokości odprowadzonych składek),
- rejestracja w Urzędzie Pracy powinna nastąpić najpóźniej do 6 miesięcy, od
momentu ustania umowy o pracę tymczasową.

Dlaczego agencja pobierała mi 34% podatku z wynagrodzenia?? i czy jest
mozliwośc sprawdzenia gdzieś konkretnej agencji??

Uważam, że wartość 34%, jaką Pani wskazuje jako "podatek" to łączna wartość
potrąceń, jaka występuje przy rozliczeniu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę,
w tym również podatek, ale nie tylko.
Z wynagrodzenia brutto potrącane są również składki na ubezpieczenie, w takiej
wysokości jak:
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76%
Składka na ubezpieczenie rentowe 6,5%
Składka na ubezpieczenie chorobowe 2,45%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (cz. I) 7,75%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (cz. II) 0,75%
zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 3.83%
Pracodawca ze swoich środków jest zobowiązany do zapłaty pozostałych świadczeń.

Jeśli ma Pani wątpliwości co do prawidłowości obliczeń wynagrodzenia oraz co do
legalności agencji zatrudnienia, z jaką Pani współpracowała, proszę zgłosić się
do najbliższego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl/ z
dokumentami potwierdzającymi Pani współpracę z firmą (umowa o pracę, "paski",
świadectwo pracy). Na bazie przedstawionej dokumentacji Inspektorzy zweryfikują
czy agencja zatrudniając Panią, zrobiła to zgodnie z obowiązującą ustawą i czy
nie naruszyła przepisów naliczając Pani wynagrodzenie.
Życzę powodzenia i pozdrawiam serdecznie, k.

  Telefigle z rządem
swoboda_t napisał:

> Piewca komuny (która nie wiedzieć czemu w każdym rakju
zbankrutowała
> i wszędzie przyniosła nędzę) Darkraj tym razem skompromitowął się
do
> reszty. Stary, powiedz mi kto za komuny miał swoje konto
emerytalne
> itp. bzdety?? Kasa szła na bieżące wypłaty świadczeń, niedochodowe
> PGRy, nierobów w państwowych zakładach pracy i nieudane zachodnie
> licencje, a nie na jakieś konta emerytalne czy inwestycje ROTFL
To
> właśnie latego emeryci (częśc z nich tak po prawdzie ) klepią dziś
> biedę, bo zadnych, ŻADNYCH pieniędzy nie odłożyli na starość.
> Wszystko co wypracowali zostało przewalone przez niewydolny system
> ekonomiczny lub wysłane do sowietów wagonami kolejowymi. Że też są
> jeszcze ludzie skłonni wierzyć, że za komuny wszystko było super,
a
> raj się skończył w 1989 roku przez "solidaruchów".
====================================== Jestes zwyklym, otumanionym
propaganda niedoukiem.
Jesli masz w domu jakies kwity z tamtych czasow doreczania rent lub
emerytur po dziadkach (robili to wtedy listonosze), to mozesz
sprawdzic.
Na kazdym kwicie byl numer renty lub emerytury, ktory odpowiadal
stanowi konta w ZUSie dla kazdej uprawnionej osoby.
Zupelnie, jak dzisiejszy PIN albo Social Security w USA czy socjalu
w Niemczech czy Anglii.

Tajemnica jednak tkwi w tym, ze fundusze emerytalno-rentowe NIGDY
nie mogly byc naruszane dla potrzeb jakiejkolwiek innej galezi
gospodarki.
Za sam pomysl "cerowania" niedoborow budzetowych pieniedzmi ludzi,
mozna bylo zostac opiekunem bialych niedzwiedzi.

Czyli zupelnie odwrotnie, jak jest dzisiaj, bo skladki "paruja" w
niebycie", zachodnie firmy sa zwolnione z podatkow, a zyski, zamiast
inwetowane w Polsce, transferowane sa za granice.
Nasze i naszych poprzednikow fundusze zostaly sprzeniewierzone, i
POTuske wie, ze kasa ZUSu swieci pustkami.
Odpowiedzialnych oczywiscie nie ma i nie bedzie.
>

  Emerytury policyjne Schetyny-co myślicie o nich?
Emerytury policyjne Schetyny-co myślicie o nich?
Ciekawy jestem co (prawicowa) społeczność tego forum sądzi o nowych propozycjach PO w kwestii zmany przepisów emerytalnych dla policjatów w obliczu zbliżającego się EURO 2012 w Polsce?

Jeśli ktoś nie wie o co chodzi przypominam propozycje Schetyny:

-wydłużenie czasu pracy uprawniającego policjanta do otrzymania wcześniejszej emerytury z 15 lat do 25 lat pracy uprawniających do emerytury w wysokości 65% płacy podstawowej z dodatkami
-wiek uprawniający policjanta do otrzymania emerytury : 55 lat(czyli de facto człowiek po szkole średniej musiałby pracować 35 lat w Policji aby otrzymać emeryturę)
-obliczanie emerytury następowało by po wyliczeniu średniej zarobków policjanta z ostatnich trzech lat pracy( obecnie naliczana jest z ostatniej wypłaty policjanta w ysokości j.n.)) .
-maksymalna emerytura f-sza wyniosłaby 80 % płacy podstawowej z dodatkami( obecnie jest 75% z ostatniej wypłaty po 30 latach pracy i prawo (przywilej)do 40 % emerytury po 15 latach służby)

-PIS jest przeciwko dłubamniu w przepisach dla służb mundurowych
-SLD jak zwykle w rozkroku-nie wypowiedział się jasno, choć Zemke opowiadał się za zmianą dotychczasowych przepisów(lecz nie wiadomo czy w zaproponowanej formie)
-PSL jest za wprowadzeniem nowych zasad
-Prezydent prawdopodobnie zawetuje nowe zasady bo podtrzymywał dotychczas stanowisko partii brata

Czy uważacie policjantów za nierobów?

Dodam jeszcze że :
-jeśli rocznie z Policji w przeszłych latach odchodziło na emeryturę średnio około 5 tysięcy ludzi rocznie to propozycje Schetyny spowodowały złożenie do końca stycznia 2009r już około 3 tysiące raportów o zwolnienie z Policji(np w Rzeszowie 80 % antyterrorystów).
-liczba wakatów na koniec 2008 roku wynosiła w Policji 3 tysiące ludzi i wygląda na to że wzrośnie lawinowo w tym roku
-Zlikwidowano ze względu na uzawodowienie armii oddziały ZOMO gdzie młodzi ludzie odsługiwali wojsko i w największych miastach Polski nie ma kto pełnić służby na ulicach (w związku z tym zabrano z z OPP z mniejszych miast etaty aby przekazać je do tych miast- Oddziały OPP wmacniały służby prewencyjne w mniejszych miastach Polski wspierając zabezpieczenie prewencyjne tych miast)Np. z Rzeszowa zabrano 95 etatów OPP i przekazano do Warszawy przez będzie mniej w 2009r policjantów przy ochronie meczów i pomocy w zabezpieczeniu miast np w Tarnobrzegu, StalowejWoli, Kolbuszowej itd.
-Wg danych Zakładu Emerytalnego Rentowego MSWiA(do 2008r) 82% policjantów emerytów ma powyżej 51 lat a tylko 18 % poniżej 51 lat co w oczywisty sposób przeczy stereotypowym przekonaniom społeczeństwa o odchodzeniu na emeryturę policjantów po 15 latach służby

Ciekawy jestem waszej opinii na ten temat

  PO: Jaruzelski, Kiszczak i esbecy bez wysokich ...
palestrina2005 napisał:

> konkretnych ludzi to właściwie nie ma powodu aby ktoś kto pracował
w
> PRL miał znacząco wyższą emeryturę niż inni.
> Skoro nikt na emeryturę nie odłożył to wszelkie duże różnice są
> nieuprawnione.
>
> Różnice powinny być dla ludzi którzy odkałdają teraz na zasadzie -
> wiecej odkładasz więcej wyjmujesz jako emeryt.
>
> Z jakiej racji z moich podatków jeden dostaje 700 zł a inny 4000
zł.
> To marnotrastwo moich podatków.
======================================= Palestrina, nie truj o
rzeczach, o ktorych nie masz pojecia.
Skladki na ZUS byly OBLGATORYJNIE odprowadzane z kazdej listy plac w
PRLu.
Powtarzam: kazdej listy i kazdym zakladzie pracy.

W przypadku resortow silowych i niektorych cywilnych skladki te
pokrywal budzet panstwa, i NIE ze skladek innych obywateli, lecz z
podatkow dochodowych (i innych) placonych takze obowiazkowo przez
WSZYSTKIE przedsiebiorstwa dzialajace w Polsce i na exporcie.

Jako ciekawostke mozna dodac, ze spore nadwyzki zasobow ZUSu
(podobnie jak PZU) byly lokowane w szwajcarskich, niemieckich a
czesciowo i francuskich bankach depozytowych.
Te depozyty mialy klauzule nietykalnosci roszczeniowych,
respektowane przez wszystkie zachodnie kraje.

Za komuny zadne przedsiebiorstwo nie moglo inwestowac na przyklad na
GPW, wiec jedyna korzyscia bylo dosc wysokie oprocentowanie z
dlugoterminowych depozytow.
W 1989 roku, zgraniczny depzyt ZUS wynosil nie mniej niz 200
milionow dolarow (to nie zarty, ani pomylka), i to po owczesnym
kursie.

Nalezy przyjac, ze jezeli komuchy ustalali pewien system emerytalny,
to robili to z mysla przyszlosciowego zabezpieczenia nastepnych
pokolen.
Niestety, nie udalo sie, bo po objeciu wladzy przez sluszne sily,
fundusze ZUSu i PZU po prostu zniknely.
Mozna tylko spekulowac, jakim cudem powstalo tyle firm
ubezpieczeniowych i "filarow emerytalno-rentowych".
Ale to zupelnie inny temat. Pozdrawiam.
>

  POSZUKUJĘ SPRAWDZONEJ EKIPY
.Witam w związku z zarzucaniem mi przez niektórych , ze jakoby dane o kosztach
pośrednich pracy fachowców budowlanych są zawyżone podaję poniżej dane o
kosztach pośrednich pracy przekazane ,mi z Krjowej Izby Gospodarczej na temat
kosztów za pracę brutto .

.......................................................................stawki w
zł za godzinę ...............
Średni godzinowa stawka płacy zasadniczej ............6,00 zł
Premie regulaminowe łącznie z wszystkich tytułów 1,8 %
Płace uzupełniające:
Płace dodatkowe:
3.1 dodatki stażowe.................................................... 0,15

4.1 wynagrodzenie za urlop i inne ............................ 0,51
płatne nieobecności
4.2 zasiłki chorobowe (do 35 dni niezdolność ......... 0,38
do pracy)
4.3 odprawy emerytalne ........................................... 0,06

4.6 wynagrodzenie za czas obowiązkowych ........... 0,01
szkoleń
4.7 wynagrodzenie z innych tytułów....................... 0,02
Razem płace uzupełniające................... 0,11
Ogółem pozycje od 1do 4......................................
9,27 ...........154,5 %

Obciążenia systemowe:
6.1 odpisy na rzecz ZUS naliczone od
podstawy pozycji pomniejszonej o poz
. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,............................................
6.1.1 odpis na Fundusz Emerytalny 9,76%...........0,86
6.1.2 odpis na rzecz Fundusz Rentowy 9,76%......0,57
6.1.3 odpis na Fundusz Wypadkowy 1,62 %........0,22
6.1.4 odpis na Fundusz Pracy 2,45........................0,01
6.1.5 odpis na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych 0,08................. 0,02
Razem obciążenia systemowe . ZUS........... 1,82
6.2 odpis na Zakład Funduszu Socjalny
Ogółem koszt roboczogodziny pozycje 5+6....... 11,09 Udział w % 184,83

Szacunkowa ilość roboczogodzin 5000 dla wykonania 130 m2 budyneczku
metodą gospodarczą 5000 x 11 zł = 55 000 zł za budowę ( robociznę brutto)
Netoo 5000 6 zł netto za godzinę =30 0000 zł .

Nie komentyję danych ale są na piewszy rzut nierealne , a może się mylę .
Można mnie poprawić chętnie się douczę jak zbudować dom za 30 000 zł.
robocisna domy 130 m2 ( nieale pod klucz ) . 25 000 zł za narzuty pośrednie
nierealne . ( nikt nie zechce takiej kasy oddać nawet na szczytne cele
wspomagania
bankrutującego ZUS ( 10 miliardów zadłożenia i 500 milionów odsetek rocznie
od zaciągniętych pożyczek przez ZUS aby jeszcze chwilowo nie ogłaszać
bankructwa .
( wybory )